Spořitelna mění logo, kampaní komunikuje závazky

sobota, 7. ledna 2023, 12:40 Aktuality, Marketing, Reklama MediaGuru

Česká spořitelna spouští kampaň „Jsme první, kdo se stará o vaše finanční zdraví“. V ní poprvé představuje i své inovované logo.

Nová vizuální podoba České spořitelny, zdroj: Česká spořitelna

Nová vizuální podoba České spořitelny, zdroj: Česká spořitelna

Česká spořitelna v lednu startuje kampaň „Jsme první, kdo se stará o vaše finanční zdraví“, v níž se strategicky zaměřuje na změnu finančních návyků, zvyšování finančního zdraví klientů a transformaci firem. Zároveň v ní poprvé představuje své inovované logonovou vizuální podobu vycházející z digitálního bankovnictví George. 

V kampani Česká spořitelna komunikuje čtyři závazky, jak pomůže zvýšit finanční zdraví klientů. Do roku 2025 chce pomoci všem svým klientům vytvořit finanční rezervu na nenadálé výdaje, milionu z nich chce pomoci šetřit si na důchod, zpřístupní kvalitní finanční vzdělávání všem dětem v republice a také poskytne českým firmám 50 miliard na zvýšení konkurenceschopnosti a udržení pracovních míst. 

Součástí strategie je nový koncept poradenství, na jehož základě jsou bankéři hodnoceni také podle toho, zda zvyšují finanční zdraví klientů. Banka zároveň plánuje nové produkty a služby, které budou klienty motivovat ke změně finančních návyků a zvyšování finančního zdraví. Spolu s veřejnými závazky bude Spořitelna měřit naplňování strategie na základě šesti indikátorů finančního zdraví a celkové spokojenosti klientů.

„S vizí snížit sociální napětí a zvýšit prosperitu jednotlivců a celé společnosti Spořitelna před 200 lety vznikla. Jsem přesvědčen, že tato vize je relevantní i dnes, protože i dnes hrozí porušení sociálního smíru a společnost dělí hluboké socioekonomické bariéry. V této situaci, kdy například polovina našich klientů hospodaří s takřka nulovou rezervou a jen každý druhý si šetří na stáří, vnímáme náš strategický důraz na správné finanční návyky a finanční zdraví klientů jako zásadní podmínku prosperity nejen Spořitelny, ale i celého Česka,“ popisuje Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny. 

V kampani je také poprvé prezentováno inovované logo a nová vizuální identita. „Jde o nejzásadnější změnu vizuální podoby Spořitelny od roku 1989, která zároveň reprezentuje naše strategické směřování od banky zaměřené na prodeje produktů a služeb ke společnosti, která se stará o finanční zdraví klientů,“ říká Monika Hovorková, která je ve Spořitelně zodpovědná za značku a marketing. 

Změna loga České spořitelny, zdroj: Česká spořitelna

Změna loga České spořitelny, zdroj: Česká spořitelna

Vývoj loga České spořitelny, zdroj: Česká spořitelna

Vývoj loga České spořitelny, zdroj: Česká spořitelna

Inovované čistě bílé logo a nová vizuální podoba, jež se vyznačuje barevností, uvolněným a neformálním vzhledem, vychází z digitálního bankovnictví George.

„Naše strategie zaměřená na finanční zdraví přirozeně rozvíjí náš dlouhodobý komunikační koncept #silnější, jehož smyslem je v Češích podporovat víru ve vlastní schopnosti, protože sebevědomí a finanční zdraví každého z nás je podmínkou toho, aby prosperovala celá společnost,“ dodává Hovorková.

Ukázka vizuálů ke kampani „Jsme první, kdo se stará o vaše finanční zdraví“ České spořitelny, zdroj: Česká spořitelna

Ukázka vizuálů ke kampani „Jsme první, kdo se stará o vaše finanční zdraví“ České spořitelny, zdroj: Česká spořitelna

V kampani využívá Česká spořitelna outdoor, tisk, televizi i internet, včetně spotů na Spotify. Ve všech mediálních kanálech pracuje s jednoduchými barevnými vizuály, které komunikují zmíněné závazky. „Závazky chápeme jako silná a sebevědomá sdělení, která fungují sama o sobě. Proto jsme vsadili na čistou typografickou komunikaci, která nám navíc dala dost prostoru pro prezentaci nových barev České spořitelny,“ přibližuje Tomáš Novotný z  agentury VMLY&R, která je podepsána pod kreativní a produkční části kampaně.

-stk-