Většina Čechů sledovala předvolební debaty, pomohly s rozhodnutím

pátek, 27. ledna 2023, 08:10 Výzkum MediaGuru

Většina občanů vyhledala před letošním prvním kolem prezidentských voleb některou z debat, nejčastěji v televizi. Výzkum Ressolution ukázal, že debaty pomáhají voličům s rozhodnutím a že z těch, kteří nějakou TV debatu viděli, se třetina na jejich základě rozhodla.

Zdroj: Ressolution

Zdroj: Ressolution

Většina českých občanů vyhledává předvolební debaty. Před prvním kolem letošních prezidentských voleb sledovalo alespoň nějakou předvolební debatu případně rozhovor s kandidáty 76 % všech dotazovaných. Nejčastěji lidé sledují debaty v televizích nebo na internetovém vysílání TV stanic (79 %). Vyplývá to z výzkumu Ressolution připraveného pro MediaGuru.cz.

Téměř čtyři z deseti respondentů (37 %) sledují politické debaty na sociálních sítích. Třetí nejpoužívanější službu představují videoplatformy zpravodajských webů, případně YouTube, Stream apod.

Sledování televizních debat mají v oblibě především lidé starší 55 let, sleduje je 90 % diváků v tomto věku. Mladí ve věku 15-34 let sice také uváděli nejčastěji televizi (71 %), sociální sítě ale oproti ostatním věkovým skupinám používají výrazně častěji (65 %). Podobně tomu bylo i u videoplatforem, které užívá 53 % dotázaných ve věku 15-34 let.

Také osoby s nejnižším stupněm vzdělání využívají častěji, oproti ostatním, ke sledování politických debat sociální sítě a videoplatformy: 49 % uvedlo sociální sítě, 35 % pak označilo za zdroj prezidentských debat videoplatformy. Častějšími diváky prezidentských debat jsou muži oproti ženám. Respondenti ve věku 35-54 let sledují předvolební debaty o poznání méně často (67 %) než ti mladší (81 %) nebo starší (82 %). Dotazovaní s vysokoškolským vzděláním oproti těm s nižším vzděláním častěji uvádějí, že sledují předvolební debaty.

Zdroj: Ressolution

Zdroj: Ressolution

Volební debaty spíše pomáhají v rozhodování se koho volit. Z respondentů, kteří viděli alespoň nějakou debatu nebo rozhovor s kandidáty na prezidenta, jich 57 % uvedlo, že jim debaty pomáhají v rozhodnutí. Výjimku tvoří nejstarší věková skupina. Z respondentů starších 54 let pouze 43 % tvrdí, že jim debaty pomáhají v rozhodnutí. Na základě nějaké televizní debaty nebo rozhovoru se letos před prvním kolem rozhodovalo 33 % respondentů. Oproti mladším dotazovaným jsou respondenti starší 55 let méně ovlivněni politickými debatami. 78 % z nich říká, že jejich rozhodování nebylo ovlivněno letošními superdebatami.

Respondenti, kteří se rozhodli pro volbu některého z kandidátů na základě superdebat, nejčastěji uváděli jako svou volbu Petra Pavla. Druhou nejčastější volbou pak byl Andrej Babiš, následovaný Danuší Nerudovou. V případě tohoto výsledku je ale nutné počítat vzhledem k velikosti vzorku s větší statistickou chybou. 

77 % respondentů, kteří sledovali alespoň nějakou předvolební debatu nebo rozhovor s kandidáty na prezidenta, preferuje debaty, kde je přítomno více kandidátů na prezidenta. Oproti mladším respondentům uváděli o něco častěji debaty s více kandidáty dotazovaní starší 34 let.

69 % respondentů, kteří sledovali alespoň nějakou debatu či rozhovor s kandidáty na prezidenta, sledovalo před prvním kolem superdebatu tří favoritů (Petr Pavel, Danuše Nerudová a Andrej Babiš) na Nově. Druhou nejsledovanější pak byla debata všech kandidátů na ČT1 a ČT24, kterou vidělo 54 % dotazovaných. 34 % uvedlo superdebatu favoritů na TV Prima a CNN Prima News. Pouze 4 % dotazovaných nesledovalo ani jednu z pěti uvedených předvolebních debat.

O výzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti byli vybíráni z Českého národního panelu
  • Terénní sběr: 13. 01. 2023 – 17. 01. 2023
  • Cílová skupina: Internetová populace ČR 15+
  • Výběrové znaky: Pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště; váhy 0,78–1,37
  • Vzorek: 500 respondentů
  • Realizátor: Ressolution

-mav-