SZIF má tendr na podporu biopotravin za 60 mil. korun

pátek, 17. února 2023, 11:35 Aktuality, Reklama MediaGuru

Státní zemědělský intervenční fond vypisuje tendr na podporu biopotravin a ekologického zemědělství na období tří let.

Zdroj: SZIF

Zdroj: SZIF

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vypisuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí marketingové, PR kampaně a komunikační podpory biopotravin a ekologického zemědělství na období tří let. Na rámcovou dohodu s vítězem je vyčleněno 60 milionů korun.

„Hledáme partnera, který nám přinese jak zajímavé kreativní pojetí, tak i zodpovědnou exekutivní podporu. Základem je profesionální dlouhodobá spolupráce, která bude znamenat posun primárně ve vnímání značky BIO zebra a BIO list,“ uvádí k otevřenému výběrovému řízení Kateřina Ratajová, ředitelka Odboru administrace kvalitních potravin SZIF, a dodává: „Cílem kampaně zaměřené na širokou i odbornou veřejnost je zvýšení znalosti bio značek a celkové zvýšení zájmu nakupujících o bioprodukty. U výrobců pak chceme zvýšit zájem o produkci v ekologickém režimu.“

Cílem komunikační kampaně vítězné agentury bude spotřebitele seznámit s odpovědí na otázky, co je tou biokvalitou, která se vyplatí, jak je kontrolovaná a jak ji člověk jednoduše pozná? Čím je zapříčiněn rozdíl v ceně oproti běžnému výrobku? A současně informovat, že respektováním adekvátního zdůvodněného cenového rozdílu spotřebitel vlastně přispívá na rozvoj krajiny a zdravého životního prostředí. Důležité je, aby zákazník i v důsledku kampaně preferoval potraviny v biokvalitě a vytvářel tlak na prodejce, aby ve svých prodejnách nabízeli co největší šíři takových produktů.

„Jednou z klíčových oblastí, kterou budeme posuzovat u nabídek, je právě adekvátní zpracování emotivního přístupu v rámci kreativního konceptu. Kampaní chceme posunout téma biokvality na přední místo ‚top of mind‘ při rozhodování o nákupu potravin,“ popisuje Eva Žákovská, vedoucí Oddělení marketingu značek kvality.

Navazující propagační kampaň bude pro vysvětlení benefitů ekologické produkce využívat odkazů na loga „BIO zebry“ s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, která se využívá jako známka biopotravin a také všech bioproduktů vyrobených a certifikovaných v ČR a loga Evropské unie pro ekologickou produkci tzv. „BIO listem“.

Kampaň také musí naplnit předpoklady formulované v Akčním plánu České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027 schváleného vládou ČR dne 10. května 2021.

-stk-