De'Longhi: Brand Lift od PHD potvrdil růst podílu

pondělí, 7. srpna 2023, 10:40 Marketing, Výzkum, Aktuality MediaGuru

De'Longhi využila Brand Lift z dílny PHD pro vyhodnocení launchovací kampaně na nový kávovar Eletta Explore.

Zdroj: De'Longhi

Zdroj: De'Longhi

Společnost De'Longhi uvedla v dubnu na trh pomocí mediální kampaně nový kávovar Eletta Explore. Kampaň byla zrealizována kreativně za pomoci agentury Loosers. Mediální nákup obstaraly agentury PHD a Mediaplus.

Plnoautomatický kávovar Eletta Explore je v Česku novinkou na trhu s kávovary. Kávovar nabízí více než 50 horkých, ledových a cold brew nápojů a obsahuje řadu dalších funkcí.

Launch kávovaru proběhl v dubnu, kde byla soustředěna také většina komunikace. Pro komunikaci bylo využito vícero mediatypů – televize, outdoor a digitál. Kampaň pak pokračovala až do konce června.

Na straně digitálních médií byly využity vizibilní bannerové plochy, které byly nakoupeny prostřednictvím přímého a programatického nákupu. Kromě nich byly využity také sociální sítě a video.

Zdroj: De'Longhi

Zdroj: De'Longhi

Kampaň byla vyhodnocena mimo standardních mediálních metrik také realizovanými Brand Lifty - Ad Recall a také nákupní preference. Ad Recall byl realizován na Youtube, kde byla nakoupena kampaňová videa. Nákupní preference pak byla zjištěna prostřednictvím bannerového OMG Brand Liftu.

Prostřednictvím bannerové OMG Brand Liftu byla zvolena otázka: „Které z těchto značek byste při nákupu kávovaru zvažovali?“ Náhled banneru je možné vidět níže.

Zdroj: OMG Research

Zdroj: OMG Research

Výsledky OMG Brand Liftu byly pozitivní. Poměr odpovědí vůči značce De'Longhi byl jednoznačně vyšší u uživatelů, kteří reklamu viděli oproti uživatelům, kteří ji neviděli. Relativní lift kampaně byl na úrovni 21 % a absolutní 9 %.

Ve výzkumu odpovídalo 1082 uživatelů, rozdělených v podílu přibližně 50/50 mezi uživatele zasažené kampaní v rámci bannerů a videa skrze přímý nákup či RTB nákup a nezasažené kampaní v RTB a přímého nákupu.

„Vždy je důležité mít možnost si zkontrolovat, zda nově spuštěná kampaň naplňuje cíle. V kampani pro nový kávovar Eletta Explore je úspěch vidět nejen v rámci Brand Liftu, ale také v prodejních výsledcích, kdy značka De'Longhi v cenovém segmentu 20 až 30 tisíc Kč v květnu a červnu zdvojnásobila trh oproti prvním dvěma měsícům a získala 75% tržní podíl," uvedla Klára Neugebauerová, brand managerka De'Longhi.

Zdroj: OMG Research

Zdroj: OMG Research