Distributor Mediaprint & Kapa se loni přehoupl do zisku

pondělí, 14. srpna 2023, 12:10 Aktuality, Tisk MediaGuru

Distributor časopisů, společnost Mediaprint & Kapa, loni vytvořila zisk ve výši 1,3 mil. korun, obrat ale mírně klesl.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Distribuční firma Mediapint & Kapa Pressegrosso se loni přehoupla do zisku 1,3 mil. Kč z předloňské ztráty 3,5 mil. Kč. Obrat společnosti dosáhl 687 mil. Kč, což bylo o 3,4 % méně než v roce 2021. 

Základní výsledky Mediapint & Kapa Pressegrosso (tis. Kč)

  2022 2021
čistý obrat 687 132 711 567
provozní výsledek hospodaření 1 614 -3 063
výsledek hospodaření za účetní období 1 305 -3 546

Zdroj: výroční zpráva Mediapint & Kapa Pressegrosso za rok 2022

„V průběhu roku 2022 došlo k optimalizaci nákladů a společnost pokračovala v poskytování služeb a v distribuci dalšího sortimentu na stávající odběratelské síti," uvádí se ve výroční zprávě.

Společníky firmy jsou většinou vydavatelské společnosti časopisů (Mafra 17,70 %, PK 62 18,34 %, Komunikace 2000 38,34 %, BM Logistic 3,72 %, Gomanold 10,45 % a Jan Plamínek 11,45 %).

PNS loni prohloubila ztrátu na 97,5 milionu Kč

středa 28. června 2023

-mav-