ATO vyloučila TV Barrandov z přidruženého členství

středa, 27. září 2023, 08:30 Aktuality, TV MediaGuru

Kvůli prodlení s platbami přišel provozovatel TV Barrandov o přidružené členství v ATO. K datům elektronického měření sledovanosti ale má přístup i nadále.

Zdroj: TV Barrandov

Zdroj: TV Barrandov

Společnost Barrandov televizní studio, provozovatel televize Barrandov, už není přidruženým členem Asociace televizních organizací (ATO). Valná hromada ATO rozhodla o vyloučení společnosti. „Vyloučení subjektu bylo učiněno podle článku VI. 3. b) Stanov ATO z důvodu porušování povinností přidruženého člena (prodlení s platbami)," potvrdil na dotaz MediaGuru.cz jednatel ATO Michal Jordan.

Rozhodnutí o vyloučení ale neznamená zastavení dat elektronického měření sledovanosti (PCEM) pro společnost Barrandov televizní studio a ani zastavení měření této televizní skupiny. Měření i odběr dat probíhají na základě uzavřené obchodní smlouvy a data o sledovanosti TV Barrandov jsou tak nadále dostupná v měření PCEM.

-mav-