Marketingové trendy 2024: AI, hyperpersonalizace a udržitelnost

úterý, 2. ledna 2024, 07:30 Marketing, Udržitelnost MediaGuru

Umělá inteligence, hyperpersonalizace, premiumizace i potřeba inovací v oblasti udržitelnosti, to jsou marketingové trendy pro letošní rok. 

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

S přicházejícím novým rokem sílí i potřeba tak trochu předvídat, co nás bude čekat v marketingu. Přinášíme výběr trendů, které budou v roce 2024 ovlivňovat marketingové aktivity. 

Zapojení umělé inteligence bude sílit, s tím porostou i obavy

V předpovědích trendů se výzkumné agentury i konzultační společnosti shodnou na rostoucí důležitosti umělé inteligence v marketingu. Z průzkumu Kantar vyplývá, že až 67 % vnímá potenciál AI pozitivně. Podle Gartner bude mít generativní AI v příštích letech dopad na vše od online vyhledávání po očekávání spotřebitelů. Přes 70 % spotřebitelů očekává, že umělá inteligence negativně ovlivní fungování sociálních sítí, do roku 2025 se tak významně sníží aktivita uživatelů na větších platformách.  Rovněž by mělo do roku 2028 poklesnout v důsledku zapojení AI až o 50 % organické vyhledávání. AI bude mnohem více začleněna do kreativního procesu, což umožní jeho zrychlení i personalizovanější komunikaci. Do roku 2026 bude až 60 % marketérů aplikovat technologie na ochranu značky před podvody, které budou prováděny pomocí umělé inteligence. A až pětina firem se bude do roku 2027 vydělovat od konkurence tím, že do vývoje svých produktů a komunikace umělou inteligenci nezapojí

Kulturní kontext nade vše

I nadále bude v marketingové komunikaci stěžejní správné zasazení do kulturního kontextu. Právě marketing, jenž je pro spotřebitele srozumitelný ať už jazykem, hudbou, či ambicemi, dokáže oslovit. Dvě třetiny lidí chce podle průzkumu Kantaru, aby byly značky v souladu s jejich osobními hodnotami. Až 80 % spotřebitelů se snaží nakupovat produkty těch značek, které se angažují v pro ně důležitých oblastech. Nicméně i zde je nutné počítat s tím, že spotřebitelé se ne vždy chovají podle toho, jak mluví. Konkrétně je to vidět i na studii společnosti Esch Markenberatung, jež ukázala, že udržitelné jednání značek je pro zákazníky sice důležité, nicméně prioritou je pro ně stále kvalita, funkčnost a cena. 

Kontrolovat značku bude nutností

Značek, jež se vyslovují i v politických či společenských otázkách, je stále více. Spolu s jejich aktivistickým postojem roste i potřeba větší kontroly komunikace, a to nejen v online prostoru. Zároveň je ale potřeba počítat s tím, že sílí formáty, kdy je kontrola značky omezená, a to například v rámci influencer marketingu. Polovina marketérů do spolupráce s influencery v letošním roce investovala a 59 % z nich chce dle Kantaru své výdaje v roce 2024 ještě zvýšit. Nutné je tak jasně vymezit pole, v němž lze značku autenticky prezentovat a také se připravit na nepříjemné reakce. 

Nové technologie umožní hyperpersonalizaci 

Umělá inteligence a další datové technologie pomohou marketérům s personalizací komunikace. Ta se dostane až na takovou úroveň, že lze mluvit o tzv. hyperpersonalizaci, kdy bude možné osobním potřebám spotřebitelů přizpůsobit nejen komunikaci, ale i nabídku, či dokonce produkt samotný. Příkladem hyperpersonalizace může být v českém kontextu Glami, které letos uvedlo na trh experimentální verzi AI nákupní asistentky, jež návštěvníkům vyhledá oděv podle jejich přání. 

Chytrá práce s cenou a premiumizace

Strategií, jak reagovat na inflaci zasahující do kapes spotřebitelů, je více. Některé značky jdou cestou příznivých cen, jiné snižují gramáž svých produktů či volí levnější obaly, možností je ale rovněž zdůraznit přidanou hodnotu svých výrobků, s čímž je spojená premiumizace. Spotřebitelé se v těžkých ekonomických dobách přirozeně více přiklánějí k privátním značkám, slevovým akcím, a také k lokálním či prémiovým značkám, jejichž cena je však opodstatněná. I v příštím roce bude tak zásadní chytrá cenotvorba, která dokáže oslovit spotřebitele, a kvalitní práce se značkou. 

V oblasti udržitelnosti je potřeba inovací

Udržitelnost bude tématem i příštího roku. Již nebude jen otázkou volby, ale nutností, protože spotřebitelé budou udržitelné směřování od značek vyžadovat. Až 90 % marketérů podle Kantaru souhlasí s tím, že udržitelná agenda firem musí být ambicióznější než doposud a 94 % říká, že je nutné jednat odvážněji a experimentovat. Přes polovinu marketérů (57 %) souhlasí s tím, že je potřeba v oblasti udržitelnosti více inovovat

Video bude stále dominovat 

I nadále bude obsahovým formátům kralovat video. Krátké formáty, live streaming či interaktivní videa budou klíčem k navázání vztahu s publikem. Důležitá bude dynamika i vizuální atraktivita. Připravit by se měli marketéři také na SEO zaměřené na video. 

-stk-