AI nástroje, které se vyplatí zařadit do marketingu

středa, 24. ledna 2024, 12:10 Marketing MediaGuru

AI nástrojů přibývá denně několik stovek až tisíců. Jak se v tom vyznat, co testovat a co je naopak naprostá ztráta času, energie i peněz? 

Ilustrační foto

Ilustrační foto

AI nástrojů je na trhu dostupných již nepřeberné množství, a to i těch použitelných v marketingu. Jak se v nich vyznat, radí Radim Kracík, CTO agentury Effectix.

Chci řešit problém, nebo objevovat?

V Effectixu se nám v rámci adopce AI osvědčil přístup dvojí perspektivy. Jedna perspektiva vyhodnocuje u dostupných nástrojů, zda nám pomohou vyřešit definovaný problém nebo výzvu. To předpokládá, že si z celé firmy vytáhnete informace o problémech a možných vylepšeních. Z druhé strany se ale snažíme testovat zajímavé nástroje, u kterých tušíme obohacení či kvalitativní posun naší práce. Tento postup umožní zlepšit sdílení know-how, zabrání paralelnímu testování stejných nástrojů v různých částech firmy a pomůže rozlišit případy, kdy je potřeba zapojit AI, a kdy bude stačit stará dobrá automatizace. Oba pohledy na testování AI nástrojů je však potřeba formalizovat a dát jim jasný řád. 

Jak poznám, že tool stojí za otestování?

Vzhledem k množství toolů, je vhodné primárně vycházet z doporučení autorit v oboru. Existuje celá řada newsletterů o AI, které zaštiťují důvěryhodné organizace či firmy. Taktéž jak v České republice, tak i v zahraničí existuje spousta profesionálů, kteří sdílí své know-how včetně tipů na konkrétní nástroje. Samozřejmě je možné hledat nástroje na Google apod. Nevýhoda je, že v oblasti AI nástrojů je obrovské množství balastu a někdy i scamu. Samozřejmě se může stát, že zrovna vy objevíte diamant skrytý za dvěma minutami scrollovaní na Google, efektivnější je však sledovat doporučení důvěryhodných zdrojů. 

Kvalita a originalita nástrojů

Obecně lze rozdělit AI nástroje do několika skupin. První skupina jsou primární zdroje či velcí hráči. Jedná se o nástroje, které přišly na začátku AI boomu a vlastně nastavily standard pro danou oblast, jako příklady můžou posloužit ChatGPT pro konverzační AI, Midjourney pro generování obrázků nebo Runway pro generování videa. Neznamená to, že neexistují stejně dobré nebo lepší alternativy, ale tyto nástroje představují určitý benchmark, a proto s nimi obvykle nešlápnete vedle. 

Druhou skupinou jsou nástroje, které jsou již odvozené od existujících technologií, např. LLM, ale dokáží ohnout či vylepšit danou technologii a mají reálnou přidanou hodnotu. Potom je ale celá řada nástrojů, které si jen „vypůjčí“ část funkcionality původních nástrojů, obalí ji svým brandem a bez zásadní přidané hodnoty jen využívají dílčí části ostatních toolů. Obecně, kde je hype okolo nějakého tématu či technologie, velmi rychle nastupuje scam a AI tooly nejsou výjimkou. 

Nepochopení možností AI

Při testování nebo přímo implementaci AI nástrojů je potřeba mít nastaveno realistické očekávání. Častou chybou je myslet si, že AI nástroj vyřeší můj problém mávnutím kouzelného AI proutku. Přestože AI nástroje dokáží už neuvěřitelné věci, pořád se jedná o nástroje, které je třeba se naučit ovládat, které mají své hranice a omezení. Specifikem AI nástrojů je, že na první dobrou jsou velmi dobře ovladatelné a dají vám velmi rychle výsledek, který na vás udělá dojem. Bohužel, toto je spojeno, řekněme, s určitým freestylem. Jakmile budete mít přesné zadání, co má být výsledkem práce s nástrojem, často zjistíte, že přimět AI k dílčí úpravě jinak funkčního celku je mnohem náročnější než manuální úprava ve standardních nástrojích. 

Několik best practices pro AI nástroje

Pro efektivní zapojení AI nástrojů do každodenní práce, doporučuji mít na zřeteli několik jednoduchých pravidel. Již zmíněné sledování profesionálních zdrojů. To vám při výběru vhodného nástroje ušetří velké množství času a prozkoumávání slepých uliček. Plánujte interní kapacity na testování. To, že nástroj na první dobrou dá zajímavý výsledek, neznamená, že bude vhodný k nasazení do produkce, a skutečně otestovat nástroj zabere čas. Sledujte možnosti a funkce nástrojů, které již používáte. Dost často totiž máte přístup k AI funkcím, aniž o tom víte.

Tipy na konkrétní nástroje 

A konečně se dostáváme k tipům na konkrétní AI nástroje. Není to ultimátní seznam, který by měl ambice pokrýt každý aspekt AI, ale pro začátek by tyto nástroje měly pokrýt velkou část marketingových aktivit. 

Statické vizuály

Midjourney – V současnosti asi pořád nejlepší nástroj na generování obrázků, který běží v Discordu. Je rychlý, umí toho hodně a dokážete z něj získat obzvlášť ve verzi 6 opravdu dobré vizuály. 

Stable Diffusion – Open source generativní tool na obrázky. Můžete si jej nasadit i lokálně a ve verzi XL se přibližuje kvalitě Midjourney. Výhodou je, že můžete odstranit etická omezení, které mají jiné tooly. 

Dalle-3 – Taktéž se jedná o tool na generování obrázků. Jeho hlavní výhodou je integrace do ChatGPT a poměrně dobré vykreslování textových elementů v obrázku. Kvalita výstupu ale nedosahuje kvality Midjourney. 

Generative Fill v PS – za zmínku stojí i nástroj Generative Fill uvnitř Photoshopu, který dokáže přegenerovávat vizuál ve vybrané oblasti. 

Video 

Runway – Jeden z prvních použitelných nástrojů na generování videa buď z textového promptu, nebo z obrázku. V dřívějších verzích měl problém udržet konzistentní vzhled objektů ve videu, což se zlepšuje. Má celou řadu dalších funkcí. 

Pika – Taktéž nástroj na generování videa z textu nebo obrázků, zatím umožňuje jen předběžný přístup na whitelist, ale výsledky jsou často lepší než Runway. 

Voiceover

Pro voiceover lze použít celou řadu AI nástrojů text-to-speech. 

MS Azure – V rámci cloudového řešení Microsoft nabízí nástroj Speech Studio, který disponuje hlasy pro většinu světových jazyků, umí syntetizovat nové hlasy a upravovat finální výstup v mnoha oblastech. 

Google Cloud – Velmi podobné možnosti nabízí i Google Cloud. Obě varianty jsou dělány primárně pro využití v robustnějších projektech, nicméně i pro menší projekty jsou použitelné. 

Eleven Labs – Zajímavý tool, který lze využít také pro tvorbu voiceoverů. Je více user-friendly než velké řešení od Google nebo Microsoftu a má celou řadu dalších funkcí a po otestování dává pěkné výsledky, i když možnosti další editace jsou spíše omezené. 

Konverzační AI a tvorba obsahu

ChatGPT – Nejpoužívanější konverzační AI, kde si platit PRO verzi jsou skvěle investované peníze. Kromě toho, že dokáže v jednom vlákně konverzovat, analyzovat data, tak se doporučuji zaměřit na funkcionalitu custom GPTs, což jsou upravené verze původního chatu pro konkrétní účel. Díky tomu mohou například generovat texty dle konkrétního tone-of-voice. Kromě toho ChatGPT nově přišlo s firemními profily, které můžete spravovat v rámci firemního workspace. Jedním ze zásadních plusů je garance, že model nebude trénován na vaši datech, a tedy se nedostanou mimo váš workspace.

Claude.ai  – Kromě ChatGPT se doporučuji zaměřit i na Claude.AI. Jedná se také o jazykový model od společnosti Anthropic a v mnohém překonává ChatGPT. Vyniká v české stylistice při generování textů, dokáže velmi efektivně pracovat i s relativně velkými datasety v CSV přímo v konverzaci. Bohužel je zatím otevřen jen pro registrace z Ameriky, což ještě donedávna šlo obejít pomocí VPN. 

Bard – Třetím nástrojem v rámci konverzační AI je Bard od Google. Bohužel stále zaostává za předchozími dvěma zmiňovanými modely jak v kvalitě výstupů, tak i v tom, že stále dost halucinuje. Nicméně je to nástroj od Google a lze očekávat, že s větším zapojením výkonnějších Gemini modelů bude i Bard schopnější. 

Překlady

DeepL – Všichni asi známe Google Translate, DeepL představuje výbornou alternativu, která i díky zapojení AI dává často mnohem lepší výsledky v rámci překladů než zmíněný Google Translate. 

Attention Insight – Jedná se o velmi perspektivní tool, který v Effectix už nějakou dobu testujeme s poměrně zajímavými výsledky. Attention Insight pomocí AI simuluje interakce reálných lidí při kontaktu s bannery nebo jinou kreativou v online prostředí. Dává smysl, že by to mohlo opravdu dobře fungovat. 

Hudba 

Beatoven – Intuitivní generátor hudby na základě textů i se základním editorem. 

Hydra Také dává poměrně zajímavé hudební výstupy na základě textového promptu. 

Nakonec jsem si připravil pro ty, kteří neznají, Hugging Face. Není to ani tak tool, ale spíše obrovský repozitář a playground různých AI modelů. Ať už se jedná o jazykové modely, vizuální, zvukové apod. Hlavním tahákem je kromě obrovského množství obsahu i to, že můžete různé modely testovat, přenášet a upravovat ve vlastním prostoru nebo procházet různé prostory inspirovat se, co lidé vymýšlejí, a jak to funguje. 

Je pořád nutné mít na paměti, že i když AI nástroje umí věci, o kterých by se nám před pár lety ani nesnilo, jsou to pořád nástroje. Některé jsou lepší, jiné horší, nové nástroje vznikají každý den, je potřeba se tomu přizpůsobit a chápat, v čem jsou AI nástroje silné a zároveň, kde jsou jejich limity a jak je kombinovat nejen mezi sebou, ale i s klasickými nástroji, které nefungují na základě AI. 

Autor textu: Radim Kracík, CTO agentury Effectix