Home Credit má znalost komunikace na historickém maximu

úterý, 23. ledna 2024, 10:00 Aktuality, Reklama MediaGuru

V loňském roce dosáhla znalost komunikace a zvažování značky Home Credit pro půjčku na českém a slovenském trhu historického maxima. 

Zdroj: Repro YT Home Credit

Zdroj: Repro YT Home Credit

­­Společnosti Home Credit se v loňském roce podařilo dosáhnout ve znalosti komunikace a zvažování pro půjčku v České republice i na Slovensku historického maxima. V roce 2024 hodlá v růstu pokračovat. 

„V roce 2023 jsme se rozhodli vystoupit z komfortní zóny a z univerzálního ryze výkonnostního digitálního marketingu doplněného o televizní spoty jsme se přeorientovali na komplexní kampaň zaměřenou na konkrétní behaviorální segment. Media mix jsme doplnili o formáty, které naši potenciální i stávající klienti konzumují v průběhu celého dne, i když zrovna nehledají nejlepší nabídku půjčky, nebo nesledují oblíbený seriál. Mezi tyto nové formáty jsme zařadili například online video, outdoor reklamu a rádio,“ uvádí Jan Vašíček, vedoucí sekce marketingu Home Credit ČR a SR. 

V souvislosti se změnou media mixu a komunikační strategie zvýšila společnost Home Credit od loňského ledna četnost měření brandových ukazatelů i velikost vzorku respondentů v rámci pravidelných průzkumů realizovaných se společností Perfect Crowd. Měření provádí kontinuálně od repositioningu značky, který proběhl v roce 2016 společně se změnou loga a vizuálního stylu.  

„V minulém roce jsme uzavřeli řadu nových partnerství, například se společností RadioHouse, v hlavní podzimní sezóně jsme poprvé paralelně vysílali televizní kampaň na kanálech Prima Group i Nova Group, začali jsme aktivněji využívat sociální sítě a realizovali jsme nespočet regionálních i celoplošných pilotů v online i offline prostředí. Díky kvalitnímu trackingu všech aktivit vidíme, že ovoce sklízíme nejen na poli obchodních výsledků, ale zároveň úspěšně investujeme do růstu značky,“ dodává Vašíček

Home Credit navíc na začátku čtvrtého kvartálu 2023 ohlásil vstup na trh malých podnikatelů. V souvislosti s produktovým obohacením rozšířil komunikační kampaň s názvem Úsměvy o linku zaměřenou na OSVČ. V letošním roce pak plánuje natočit nové televizní spoty

Home Credit kampaní uvádí novinku pro podnikatele

úterý 28. listopadu 2023

Podle série pravidelných průzkumů realizovaných se společností Perfect Crowd vzrostla v České republice meziročně spontánní znalost značky o 21 %, zvažování značky o 38 % a znalost komunikace o 2 %. Značka má tradičně nejsilnější zvažování pro půjčku a znalost komunikace v Moravskoslezském kraji, v severních Čechách a v Karlovarském kraji. Dotazníkové šetření probíhá přes panel Perfect Crowd, kde je 30 tisíc registrovaných členů. V každé z celkem šesti vln na českém trhu a čtyř na slovenském bylo dotazováno 602 respondentů.     

-stk-