PwC: CEO firem jsou optimističtější, byznys ale čeká proměna

pátek, 26. ledna 2024, 07:15 Výzkum, Marketing MediaGuru

Mezi generálními řediteli firem se zvýšil optimismus ohledně ekonomického vývoje, zároveň si ale větší počet z nich uvědomuje, že byznys musí projít výraznou změnou, naznačuje studie PwC.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Podíl generálních ředitelů (CEO), kteří v následujících 12 měsících věří ve zlepšení globálního ekonomického růstu se více než zdvojnásobil, vyplývá z výsledků 27. ročníku PwC Global CEO Survey. Výzkum, do kterého se letos zapojilo 4702 generálních ředitelů ze 105 zemí světa mj. ukázal, že 38 % šéfů firem je ohledně letošního globálního ekonomického růstu optimistických. Před rokem to přitom bylo jen 18 %.

Zároveň se výrazně snížil počet šéfů, kteří očekávají pokles globální ekonomiky. Loni mělo pesimistický výhled 73 % generálních ředitelů (což bylo nejvíce v historii), letos je to 45 %. Za zlepšením stojí především nižší obavy z vysoké inflace a makroekonomické volatility. Zatímco loni se inflace obávalo 24 % manažerů, letos je to jen 16 %, volatilní ekonomiky se loni bálo 24 % šéfů, letos je to jen 7 procent. Přes pokračující vojenské konflikty v různých částech světa klesl podíl generálních ředitelů domnívajících se, že jejich firma je geopolitickými riziky zasažena o 7 procentních bodů na 18 %.

Šéfové českých firem z celosvětových dat příliš nevybočují. V růst globální ekonomiky věří 36 % generálních ředitelů českých firem, 34 % naopak očekává pokles. „U vývoje globální ekonomiky jsou čeští generální ředitelé výrazně optimističtější než u očekávání vývoje české ekonomiky. Z toho lze vyvodit, že trend výraznějšího globálního růstu se na domácím trhu projeví s určitým zpožděním. Ve střednědobém horizontu pak optimismus šéfů českých firem výrazně roste, v tříletém výhledu už v růst světové ekonomiky věří 72 % generálních ředitelů, pokles očekává jen 10 procent. I proto jsou v dlouhodobějším výhledu šéfové českých firem optimističtější i u vývoje domácího trhu, věří v dlouhodobý růstový potenciál české ekonomiky,“ uvedl řídící partner PwC Česká republika Jiří Moser.

Nejvíce pesimističtí k výkonu vlastní ekonomiky jsou přitom generální ředitelé v západní Evropě a severní Americe. V západoevropských zemích 32 % šéfů věří v růst domácí ekonomiky, 48 % ale počítá s poklesem.

Generální ředitelé spíše plánují růst počtu zaměstnanců svých firem, 39 % z nich uvádí, že jejich společnost zvýší počet lidí o více než 5 %.

Přes pozitivní očekávání zůstává nicméně důvěra velmi křehká. Generální ředitelé si totiž uvědomují, že významné trendy, jako technologický vývoj – reprezentovaný např. nástupem generativní umělé inteligence – a změna klimatu způsobují nutnost reakce. Téměř polovina (45 %) se tak domnívá, že jejich současný byznys nebude v následující dekádě udržitelný bez zásadních změn. Loni si to přitom myslelo jen 39 % šéfů firem.

„Obavy z makroekonomických hrozeb ustupují, do popředí pozornosti se tak dostávají jiné výzvy. Přes rostoucí důvěru v globální ekonomický vývoje je výhled generálních ředitelů méně optimistický ohledně ziskovosti jejich firem. Stále více si proto uvědomují nutnost razantních modernizací vlastního obchodního modelu. Nastává tak rok transformace, ať už kvůli rychlému nástupu AI nebo kvůli budování obchodního modelu, který bude lépe čelit výzvám a příležitostem souvisejícím se změnou klimatu,“ komentoval výsledky průzkumu generální ředitel PwC Bob Moritz.

Generální ředitelé převážně vnímají nástup AI jako příležitost ke zvýšení své efektivity, inovací a přeměny. Téměř tři čtvrtiny z nich (70 %) věří, že v následujících třech letech výrazně změní způsob, jakým jejich společnost vytváří a zvyšuje svou hodnotu. Optimističtí jsou přitom i v krátkodobém horizontu, 58 % očekává zlepšení kvality a služeb už v nejbližších 12 měsících, věří i ve zlepšení důvěryhodnosti firmy, pozitivní dopad na příjmy i ziskovost. Nejvíce si přitom od AI slibují technologické firmy a společnosti působící v médiích a komunikacích, naopak nejmenší očekávání mají energetici.

Skoro třetina šéfů očekává, že klimatická změna bude ovlivňovat to, jakým způsobem jejich firma vytváří a udržuje hodnoty. V minulých pěti letech přitom takto uvažovala jen necelá čtvrtina dotázaných. Tato očekávání se stále více projevují i v praxi, 76 % firem už zahájilo nebo dokonce dokončilo kroky vedoucí ke zlepšení energetické efektivity jejich provozu, 58 % přijalo kroky vedoucí k zavádění nových ekologických produktů, služeb či technologií.

„Letošní průzkum ukazuje, že před generálními řediteli je spousta nejistoty. Šéfové firem jsou ale připraveni s touto nejistotou bojovat, upravují obchodní modely, investují do technologií i zaměstnanců. K udržení ziskovosti i důvěry v dlouhodobém časové horizontu musí tempo těchto změn ještě zrychlit,“ uzavřel Bob Moritz.

-mav-