Zimní dovolenou letos plánuje jen čtvrtina populace

čtvrtek, 18. ledna 2024, 07:05 Výzkum MediaGuru

Zimní dovolenou plánuje v letošním roce čtvrtina tuzemské onlinové populace. Mírně převažuje rozhodnutí strávit ji v tuzemsku než v zahraničí. Data přináší výzkum Ressolution Group.

Ilustrační foto, zdroj: Unsplash

Ilustrační foto, zdroj: Unsplash

Zimní dovolenou letos plánuje jen čtvrtina tuzemské onlinové populace, naopak tři čtvrtiny dotázaných v této zimě neplánují dovolenou ani formou prodlouženého víkendu. Ti, kteří se na zimní dovolenou chystají, ji chtějí nejčastěji trávit v Česku (56 %), další velká část (43 %) v zahraničí. Rozhodnuto zatím není 8 % respondentů. Vyplývá to z výzkumu Ressolution Group pro MediaGuru.cz. 

Ve věkové skupině 55 a více let je nejnižší podíl (15 %) respondentů plánujících dovolenou, v dalších věkových skupinách od 15 let do 54 let je shodný podíl zhruba 30 %. Zimní dovolenou nejčastěji plánují dotazovaní s vysokoškolským vzděláním (39 %), s klesajícím vzděláním se zájem o ni výrazně snižuje.

Největší podíl (72 %) respondentů z těch, kteří se tuto zimu chystají na dovolenou či prodloužený víkend, plánuje dovolenou na jeden týden a méně, jedna pětina dotázaných má v plánu zimní dovolenou na 8 až 14 dní. Dalších 7 % dotázaných plánuje být na dovolené více než dva týdny. V průměru nejčastěji zvolený počet dnů mezi respondenty plánujícími dovolenou je 7 dní, což je zároveň nejčastěji uváděný počet dní.

Základ: Plánují tuto zimu dovolenou, N = 131, zdroj: Ressolution Group

Základ: Plánují tuto zimu dovolenou, N = 131, zdroj: Ressolution Group

Z těch, kteří se chystají prožít nadcházející zimní dovolenou v zahraničí, nejvíce respondentů vybírá destinace na horách. Druhý, významně méně uváděným prostředím, je moře nebo někde v teple. Nejméně respondentů plánuje trávit zahraniční dovolenou ve městě nebo jinde než v uvedených lokalitách.

Pro dotazované, kteří plánují v této zimě dovolenou, je nejčastějším (44 %) typem aktivní/sportovní dovolená. Odpočinková dovolená s občasnými sportovními aktivitami je na druhém místě v preferencích (34 %). 33 % respondentů má v úmyslu prožít pasivní/relaxační dovolenou. Dále jsou poznávací druhy dovolené jako návštěva měst s 22 % a návštěva kulturních památek s 21 %. Dotazovaní se také chystají na návštěvu lázní (13 %) nebo návštěvu atrakcí zejména pro rodiny s dětmi (6 %), další 4 % respondentů zamýšlejí jiný než dotazovaný druh dovolené.

Během probíhající zimy neplánuje jet na alespoň jednu dovolenou s cestovní kanceláří 82 % dotázaných. Na druhou stranu, pětina respondentů plánuje využít služeb cestovních kanceláří alespoň na jednu zimní dovolenou.

Výzkum: Zimní dovolená 2024

  • Metoda: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI). Respondenti jsou součástí Českého národního panelu.
  • Cílová skupina: Internetová populace 15+
  • Vzorek: Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 516 respondentů.
  • Terénní sběr: Proběhl v době od 12. 12. do 18. 12. 2023.
  • Realizace: Ressolution Group

-mav-