Čeští diváci VOD vyžadují lokální obsah, jsou citliví na cenu

čtvrtek, 15. února 2024, 12:00 Výzkum, TV MediaGuru

Největšími tahouny pro předplacení a výběr VOD služby je flexibilita sledování a obsahová nabídka. Český divák je senzitivní na cenový model a reaguje na speciální nabídky a promo akce, ukazuje studie Know.vod.

Ilustrační foto, zdroj: repro Voyo

Preference a chování diváků tradiční lineární televize a uživatelů video služeb na vyžádání (VOD) se liší a rozdíly lze vidět i mezi jednotlivými skupinami v Česku a v zahraničí. Vyplývá to ze studie Know.vod od společnosti Knowlimits, která se zaměřila na klíčové faktory a trendy formující proměnu mediální konzumace v české společnosti. Zohlednila přitom především rostoucí popularitu VOD (a předplaceného videa na vyžádání – SVOD).

Zatímco v klasickém lineárním vysílání diváci oceňují nenáročné pasivní sledování, lokální obsah, aktuální a jim blízké dění v Česku, nostalgický obsah a „nezávadné“ pořady pro děti, ve VOD očekávají flexibilitu a nezávislost při výběru obsahu, personalizaci, doporučování, interaktivitu a kvalitu produkce a obsahu. Největšími tahouny jsou podle studie exkluzivní a originální produkce nabízené VOD platformami. „Zatímco v zahraničních VOD platformách jsou v žebříčcích sledovanosti celosvětové blockbustery, v lokálních VOD platformách jsou na prvních příčkách oblíbenosti formáty, které jsou největšími hity v klasické lineární televizi. Další v pořadí jsou české exkluzivní pořady vytvořené pouze pro SVOD diváky,“ shrnuje základní zjištění Zdeněk Kubena, Research Director Knowlimits. 

Jedna z primárních odlišností mezi skupina TV diváků a diváků VOD služeb je generační. VOD platformy jsou populárnější mezi mladšími generacemi. Tito diváci vyhledávají flexibilitu, personalizaci a obsah na vyžádání, který odráží jejich zájmy a životní styl. „Jsou to převážně lidé s vyšším vzděláním, což souvisí s vyšší platební ochotou a lepší technologickou vybaveností​​. Uživatelé VOD jsou častěji z větších měst, což může souviset s lepší dostupností vysokorychlostního internetu a větší penetrací technologických možností​​. Diváci mají tendenci být aktivnější ve výběru a sdílení obsahu, jsou většími konzumenty sociálních sítí, což také odráží vyšší úroveň interaktivity s digitálními VOD platformami​​,“ popisuje dále Zdeněk Kubena.

V porovnání s USA a západními státy je podíl diváků klasické lineární televize v Česku vysoký. I tak je ale preference lineární televize mezi staršími generacemi viditelně vyšší než u generace mladší. Starší diváci jsou méně nakloněni adaptaci nových technologií​​. „Nechtějí řešit ‚paradox volby‘, chtějí jen pasivně odpočívat při sledování lineárního obsahu. Jsou tradičně společenští, klasické televizní sledování je středobodem sociálního kontaktu rodiny nebo skupinové aktivity s přáteli. Tito diváci sledují programy ve stanovených vysílacích časech, což podporuje sociální interakci​​. Další skupinou jsou rodiče s malými dětmi, kde klasická televize plní roli jasných časových pilířů dne jako je např. večerníček, víkendové dopolední sledování atp.,“ dodává.

Každý třetí český uživatel VOD v průběhu času služby mění

čtvrtek 14. prosince 2023

Po účely pochopení chování uživatelů VOD služeb pak studie identifikuje čtyři základní skupiny podle různorodých charakteristik a preferencí konzumace. Každý segment se z hlediska počtu placených platforem a potenciálu růstu profiluje jinak. Konkrétně jde o segmenty: pasivní flegmatik, pohodový pragmatik, TV family a náročný divák. Rozdíly mezi jednotlivými segmenty jsou detailně popsány v placené části studie. 

Přechod od tradičního lineárního sledování televize k digitální konzumaci obsahu je podle studie poháněn několika klíčovými faktory, které v uplynulých pěti letech akcelerovaly rozvoj VOD. Patří k nim technologický rozvoj, rostoucí penetrace chytrých TV, změny v životním stylu a preferencích diváků (tyto změny urychlila pandemie covid-19), zvyšování digitální gramotnosti a zjednodušování funkcionalit a uživatelského komfortu.

Ve Spojených státech a v mnoha západních zemích je trh s VOD službami vysoce konkurenční a saturovaný. „Ve Státech již dochází ke konsolidaci jednotlivých platforem a nastává proces ‚vytěžování‘ investovaných prostředků do obsahu. V Česku jsme v jiné fázi adaptace VOD ve společnosti. Nedosáhli jsme zatím krajní meze saturace používání VOD služeb, což poskytuje prostor pro vstup nových hráčů a větší konkurenční soutěž. Potenciální divák bude mít více možností výběru. Z hlediska celkového mediálního chování je česká populace konzervativnější s vyšším podílem sledování lineární televize, což je důsledkem silné tradice veřejnoprávního vysílání a pomalejší adaptace na digitální inovace ve srovnání s rychle se měnícím mediálním prostředím v USA a některých západních zemích EU. Je zde řada dalších rozdílů, jako například nižší platební ochota Čechů, ekonomická situace, nižší nabídka obsahu a ‚slabší‘ konkurenční prostředí, technologická gramotnost a vybavenost domácností, silnější tradice pasivnějšího sledování a větší důraz na lokální tvorbu,“ shrnuje trendy Zdeněk Kubena.

V Česku jsme v jiné fázi adaptace VOD ve společnosti. Nedosáhli jsme zatím krajní meze saturace používání VOD služeb, což poskytuje prostor pro vstup nových hráčů a větší konkurenční soutěž. Z hlediska celkového mediálního chování je česká populace konzervativnější s vyšším podílem sledování lineární televize.

Další informace o studii jsou k dispozici zde.

-mav-