Do zimního vybavení investuje pětina aktivně sportujících Čechů

úterý, 13. února 2024, 15:20 Výzkum MediaGuru

Zimním sportům se věnuje 38 procent Čechů, většina z nich sportuje v Česku, ukazuje průzkum Ressolution Group.

Ilustrační foto, zdroj: Unsplash

Ilustrační foto, zdroj: Unsplash

Více než třetina respondentů (38 %) se věnuje zimním sportům, naopak 62 % dotázaných uvedlo, že v zimě aktivně nesportuje. Nejčastěji se respondenti v zimě věnují bruslení (18 %), pak následuje sjezdové lyžování (16 %) a trojici nejčetnějších odpovědí uzavírá sáňkování (13 %). S rostoucím vzděláním roste podíl respondentů, kteří se nějakým zimním sportům letos věnují. Vyplývá to z průzkumu Ressolution Group pro MediaGuru.cz.

Pro respondenty, kteří se letos nevěnují nebo se neplánují aktivně věnovat zimním sportům, je nejčastějším důvodem to, že nemají rádi zimu (29 %), 28 % respondentů pak zimní sporty nebaví. 27 % dotázaných uvedlo, že neovládá žádný zimní sport. Čtvrtina respondentů nemá potřebné vybavení a pro čtvrtinu je překážkou zdravotní omezení. Pětina (22 %) se považuje za příliš staré na zimní sporty. Odpověď, že je to drahé, vybrala pětina respondentů (21 %). Zatímco 36 % respondentů ve věku 15–34 let, kteří se letos zimním sportům neplánují aktivně věnovat, zimní sporty nebaví, ve věkové kategorii 55 a více let to uvedla jenom pětina respondentů (19 %).

Desetina z těch, kteří se během aktuální zimy věnují nebo se plánují aktivně věnovat zimním sportům, tak činí jenom jednou během sezóny. Největší podíl respondentů sportuje několikrát za zimu (39 %). Polovina sportujících preferuje volný prostor venku. Dalších 42 % využívá specializované venkovní sportoviště (např. lyžařské areály, kluziště, apod.). Sportovní centrum, halu uvedlo 8 % dotázaných. Specializovaná venkovní sportoviště jsou více preferována dotazovanými v nejmladší věkové skupině, zatímco ve skupině 35-54 let převažuje využívání volného venkovního prostoru. 

Zdroj: Ressolution Group, celý vzorek n = 1012. Základ: Koupili či plánují si koupit letošní zimu (listopad 2023- březen 2024) vybavení n = 86.

Zdroj: Ressolution Group, celý vzorek n = 1012. Základ: Koupili či plánují si koupit letošní zimu (listopad 2023- březen 2024) vybavení n = 86.

60 % z těch, kteří se během aktuální zimy věnují nebo se plánují aktivně věnovat zimním sportům, se realizuje výhradně v Česku. Pětina (19 %) provozuje zimní sporty více v Česku než v zahraničí a další desetina (9 %) se přibližně stejně věnuje zimním sportům v Česku a v zahraničí.

Z aktivně v zimě sportujících si pětina (22 %) zakoupila nebo plánuje zakoupit nějaké vybavení (včetně oblečení). Více než dvě pětiny z nich jsou ochotny utratit za vybavení na zimní sporty 2 001–5 000 Kč. Necelá třetina investovala nebo plánuje investovat více než 5 tisíc Kč a stejný podíl respondentů investoval nebo plánuje investovat do dvou tisíc Kč. Průměrná suma, kterou jsou respondenti ochotni utratit za vybavení na zimní sporty, je 5823 Kč.

Vlastní vybavení mají dvě třetiny sportujících (66 %), čtvrtina si část vybavení půjčuje. Pouze necelá desetina (9 %) si půjčuje kompletní výbavu.

O průzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI). Respondenti jsou součástí Českého národního panelu.
  • Cílová skupina: Internetová populace 15+
  • Vzorek: Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 1012 respondentů.
  • Terénní sběr: Terénní sběr dat proběhl v době od 12. 1. do 17. 1. 2024.
  • Výběrové znaky: Kvóty na pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj. Váhy jsou v intervalu 0,74–1,22.
  • Realizace: Ressolution Group

-mav-