Co ukázal výpočet uhlíkové stopy mediálního eventu?

čtvrtek, 20. června 2024, 06:40 Reklama, Udržitelnost MediaGuru

Zkušenosti s výpočtem uhlíkové stopy mediálního eventu popisuje Markéta Pavlíková.

Markéta Pavlíková, zdroj: Omnicom Media Group

Markéta Pavlíková, zdroj: Omnicom Media Group

Co obnáší výpočet uhlíkové stopy, popisuje Markéta Pavlíková, Head of Sustainable Solutions Fuse/ OMG. Jako členka interního ESG týmu se společně s kolegy podílela na organizaci  a výpočtu uhlíkové stopy dubnového setkání OmniConnect. Zajímalo nás, jaké výsledky měření přineslo a zda akce splnila očekávání v rámci udržitelnosti.   

Proč jste se rozhodli počítat uhlíkovou stopu setkání OmniConnect?

Zadání přišlo od našeho vedení, pro které je téma udržitelnosti zásadní. Požadavek na postupné vytváření tlaku na dodavatelsko – odběratelský řetězec, a uvědomování si vlastní environmentální stopy je pro nás velmi důležitý. Na druhou stranu, akci jako takovou měli na starost kolegové napříč naší OMG skupinou, nikoli interní ESG tým, neměli jsme nastavené minimální požadavky na catering, dodavatele prostor, ani žádné checklisty. Naskočili jsme do rozjetého vlaku a do určité míry, pokud jde o udržitelnost, převzali jeho řízení. I přesto, že jsme na to šli trochu obráceně – bez nejdříve nastavených procesů.

Jaké to naskakování do rozjetého vlaku bylo?

Od začátku byly hlavní výzvou personální kapacity. Operativa a koordinace přešla na kolegyni z financí, která má s výpočty uhlíkové stopy již zkušenosti, a je členkou ESG týmu. Moje pozice je zaměřená zejména na komunikaci s klienty. Klíčové zároveň bylo dobře odkomunikovat, že našim cílem rozhodně nebylo kolegům při organizaci eventu přidělávat práci, ale najít smysluplná a efektivní řešení.

Našli jste je? Na komplikace jste nenarazili?

S ohledem na udržitelnost bychom pro konání eventu volili pravděpodobně jiné místo, to ale nebylo s ohledem na čas a vysoké požadavky na IT vybavení možné. Poskytovateli prostor se nakonec nepovedlo zajistit odběr zelené elektřiny a odečet vodoměrů. Což nám výpočet uhlíkové stopy poměrně zkomplikovalo. Další překážkou se ukázalo být hledání udržitelného ubytování zahraničních hostů. I přesto, že některé pražské hotely proklamují odpovědný přístup k životnímu prostředí, žádný z námi oslovených nebyl schopen doložit certifikaci, či jakékoliv bližší informace podporující takové tvrzení.

Velkou výzvou byl catering. Při skladbě jídelníčku se nám nepodařilo interně prosadit vegetariánské či veganské menu. Osobně si myslím, že pokud jde o rostlinné pokrmy, stále u nás panují velké předsudky. Nicméně mě těší, že jsme zajistili odběr masa prostřednictvím platformy sdružující lokální farmáře, kteří nabízejí produkty v biokvalitě, i když často bez certifikace či deklarace uhlíkové stopy. Naši objednávku jsme redukovali pouze na odběr krůtího a kuřecího masa, to má nejnižší uhlíkovou stopu.

Káva byla servírovaná, bohužel, pomocí recyklovatelných kapslí. 80,2 % odpadu z cateringu skončilo ve směsném odpadu. Navzdory našemu požadavku, kromě vytřídění plechovek a skla nedošlo k separaci plastů, papíru, gastro a bio odpadu, ani celkovému zvážení odpadu. Nejzásadnější pro výpočet uhlíkové stopy byly asi nesrovnalosti v podkladech dodaných cateringovou firmou.

Výzvy, na které jste naráželi, byly tedy zejména externího charakteru?

To určitě ne, i sami jsme si několikrát tak říkajíc zavařili. Například dotazníkový nástroj pro registraci účastníků, pomocí kterého jsme chtěli dopředu sbírat informace o způsobu dopravy, jenž většinou tvoří kolem 80 % celkové uhlíkové stopy eventu, neumožňoval potřebné podmíněné formátování. Po jeho spuštění jsme byli nuceni jej stáhnout, protože neodpovídal vysokým standardům na UX (uživatelská zkušenost, pozn. red.). Nakonec jsme se rozhodli odpovědi od účastníků sbírat na místě při jejich odchodu, a zadávali je do aplikace připravené našim interním research oddělením. Přestože aplikace fungovala skvěle, sběr dat až na místě se ukázal jako nevhodný. Extrémně zvýšil časovou náročnost sběru a zároveň pracnost zpracování sesbíraných dat. Milým překvapením bylo ale zjištění, že se nám takto podařilo získat informace od 94 % návštěvníků naší konference. 

Máte již k dispozici výsledky měření? Jak OmniConnect z hlediska dopadu na životní prostředí obstál?

Celkové emise eventu vyšly na 4 419,82 kg CO2e, což je 18,11 kg CO2e na každého z 244 účastníků. Doprava přitom činila „pouze“ 29,1 % z celkové uhlíkové stopy. Výzva, aby účastníci při cestě na místo konání akce zvážili využití MHD, kterou jsme dali už do registračního formuláře, se ukázala jako dobrá praxe. Vyslechlo ji více než 60 % lidí. U dvou zahraničních hostů bylo ale nezbytné využít také leteckou dopravu, tento způsob pak tvořil 47,7 % uhlíkové stopy v kategorii doprava. Online se na konferenci připojila přednášející z Austrálie, pokud by do Prahy letěla, uhlíková stopa by se podstatně navýšila.

Největší část uhlíkové stopy OmniConnectu, 32,5 %, zanechal catering, následovaný kategorií zboží, služby a organizace s 32,4 %. Ve srovnání se standardními evropskými konferencemi, které mají uhlíkovou stopu 176,7 kg CO2e na osobu, jsme tedy obstáli. Ale například české organizaci Změna k lepšímu se podařilo s její akci Rok změny dostat na 12,14 kg CO2e na jednoho účastníka.  

Největší část uhlíkové stopy OmniConnectu, 32,5 %, zanechal catering, následovaný kategorií zboží, služby a organizace s 32,4 %.

Byl výpočet uhlíkové stopy této akce pro vás vůbec zajímavý?

Rozhodně. Přinesl nám řadu cenných zkušeností. V plánu máme zpracovat si seznamy vhodných eventových prostor i cateringových a ubytovacích služeb. Přesně víme, co potřebujeme od registračních formulářů, a ujistili jsme se, že zadání směrem k našim subdodavatelům musí být včasné, specifikované na základě checklistů a ideálně detailně zasmluvněné. Nezbytné pro nás je dobře si vydefinovat role a zodpovědnosti i to, jaký máme, s ohledem na udržitelnost, minimální standard eventu, a zohlednit tento cíl při rozpočtování od samého začátku. Výpočet uhlíkové stopy akcí bude spíš dřív než později naprostým ‚must have‘ a my už teď mnohem lépe víme, jak na to. Za to patří všem, kteří do toho s námi šli, upřímné poděkování.

-red-

Pozn.: Server MediaGuru.cz provozuje agentura PHD, která je součástí Omnicom Media Group

Mediální agentury mohou přispět k edukaci o udržitelnosti

pondělí 10. června 2024