Médea neškodí, zůstává v AKA

středa, 16. května 2012, 14:22 Reklama MediaGuru

Prezidium AKA na svém úterním zasedání nevyloučilo agenturu Médea z Asociace komunikačních agentur (AKA). Nemělo k tomu žádný objektivní důvod.

Prezidium AKA se v úterý zabývalo z podnětu valné hromady možným poškozováním dobrého jména asociace a jejich členů mediální agenturou Médea. Prezídium při svém rozhodování vycházelo z analýzy mediální publicity za období uplynulého roku, kterou si nechalo zpracovat u společnosti Newton Media.

„Na základě předložených podkladů prezidium konstatovalo, že k  porušení stanov prokázaným poškozením dobrého jména asociace a jejich členů jednáním agentury Médea nedošlo,“ sdělil MediaGuru.cz výkonný ředitel AKA Jiří Janoušek. Prezidium tak nenašlo žádný objektivní důvod, který by vedl k vyloučení Médey z AKA.

Podle našich informací na úterní jednání vůbec nepřišli zástupci z mediálních agentur skupiny Group M, která byla ve věci projednávání bodu o možném negativním působení agentury Médea zprvu velmi aktivní.

Prezidium AKA dále připomnělo jednání arbitrážní a smírčí komise AKA s agenturou Médea z listopadu minulého roku, vyvolané kritickými reakcemi na její obchodní postupy. „V souladu se závěry tehdejšího jednání prezidium očekává, že vedení agentury Médea bude ve své obchodní i podnikatelské činnosti důsledně dbát na dodržování etických zásad a pečlivě zvažovat kroky, které by je mohly zpochybnit,“ stojí v zápise z úterního jednání prezidia AKA.

Tématu vlastnictví médií a práce pro politické strany se úterní prezidium nevěnovalo.

-mav-