Reklamy, které v Česku pobouřily...

úterý, 14. srpna 2012, 08:14 Reklama MediaGuru

Necelou čtyřicítku stížností obdržela v letošním roce Rada pro reklamu, která v Česku dohlíží na etiku reklamních kampaní.

Každá reklama vytvořená či odvysílaná v České republice by měla svou podobou naplňovat Kodex reklamy, vydaný Radou pro reklamu (RPR), který respektuje mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou. Cílem Kodexu je napomáhat tomu, aby reklama splňovala etická hlediska působení reklamy, jež jsou vyžadována občany České republiky.

Podle Kodexu musí být reklama především pravdivá, slušná a čestná, musí respektovat zásady čestného soutěžení konkurentů a naopak nesmí ohrožovat dobré jméno reklamy jako takové, navádět k porušování právních předpisů nebo podporovat chování poškozující životní prostředí. Stížnosti na konkrétní reklamu mohou podávat jak fyzické, tak právnické osoby.

Za rok 2011 bylo na Radu pro reklamu podáno celkem 53 stížností, z nichž 18 bylo vyhověno, kdy byla kritizovaná reklama uznána za neetickou. Za letošní rok přišlo zatím 37 stížností, 13 z nich již bylo projednáno, přičemž pouze jedna z nich byla shledána za závadnou.

A na co se stěžovalo?

Například společnost Sazka musela stížnostem čelit za zmíněné období hned třikrát. Dvakrát si přitom na její reklamy s Jaromírem Jágrem stěžovala konkurenční Fortuna, která jí vyčetla obsazení dětí do reklamy na loterie a jiné podobné hry. Zatímco TV spot s Jágrem coby Santa Clausem byl shledán neetickým, stížnost týkající se plakátů s chlapcem v dresu s číslem 68 byla odložena. Třetí stížnost od soukromé osoby, jež kritizovala slogan: „Děláme z vás milionáře už od roku 1956“ s tím, že do roku 1990 byla maximální výhra 300 000 Kč, byla zamítnuta.

 

Ani Fortuna však nezůstala bez poskvrny. V loňském roce čelila stížnosti za reklamu na sázkovou hru Loto, v níž se boxovalo do masa mrtvých zvířat. RPR stížnost odmítla s tím, že chápe, že šlo o jasný odkaz na filmovou předlohu Rocky.

 

Další společností, která musela stížnostem čelit vícekrát, je Komerční banka. Před RPR musela loni vysvětlovat kontroverzní kampaň na studentský účet G2 se sloganem „Užij si svůj první bankovní styk“, kterou soukromá osoba považuje za nevkusnou, klamavou a zavádějící. Stěžovatel navíc uvedl, že jeho bankovní styk proběhl téměř bez emocí a zcela jistě bez vzrušení. Stížnost byla RPR zamítnuta.

 

 

Dále byl kritizovaný i TV spot na produkt MůjÚčet s konceptem MojeOdměny s pašou, který za své dcery nabízí mladému muži věno v podobě stáje Formule 1 či ropná pole. Stěžovatel se domíval, že reklama uráží ženy a dělá z nich objekt určený k prodeji. Za nepřípustné zároveň považuje, aby se tímto způsobem v civilizované společnosti prezentovaly náboženské praktiky islámu. Stížnost byla zamítnuta s tím, že jde o jasnou nadsázku využívající pohádkového kontextu Orientu.

Stížnost přišla i na reklamu Kofola Extrabylinková, ve které měl žák poměr se svou učitelkou přírodopisu. Stěžovatelé považovali reklamu za neetickou a nemorální. I přes slogan: „Když ji miluješ, není co řešit“ bylo stížnosti vyhověno a reklama byla prohlášena za neetickou, protože zobrazuje jev, který může být vnímán jako obecně nepřijatelný a nezodpovědný.

Společnost Stock musela čelit stížnosti na reklamu Fernet Z Generation, v níž se slušňák a suverén utkávají o dívku na baru. Stěžovatelé poukázali na mladistvý vzhled herců a neskrývali obavy, že mladiství po zhlédnutí reklamy dostanou na propagovaný nápoj chuť. Stížnost byla zamítnuta, jelikož hercům nebylo méně než 18 let. Podobná stížnost byla projednávána a posléze zamítnuta i v případě Zlatopramen Radler.

Reklamě propagující jogurt Dobrá máma od společnosti Danone vyčítala soukromá osoba: „Mám sice děti velké, ale vždy jsem je učila, že s plnou pusou se nemluví, důvod je, že by mohly vdechnout potravu, a tím ohrozit svůj život, navíc je to proti bontonu. Dnešní mládež říká, proč se máme chovat, jak říká bonton, a vše odsuzují. Pokud takové jednání vidí v reklamě, pak nemám argumenty, proč se tak chovat mají“. Stížnost byla zamítnuta mimo jiné i z důvodu, že v reklamě se nemluví, ale pouze se citoslovci vyjadřuje určité uznání a spokojenost s chutí.

O dalších „problémových“ reklamách příště.

-kch-