CzechTourism v kampani podporuje vzdělávání

pondělí, 21. ledna 2013, 13:19 Aktuality MediaGuru

Agentura CzechTourism spustila začátkem ledna kampaň, jejímž cílem je informovat o možnostech bezplatného vzdělávání v cestovním ruchu, konkrétně o vzdělávacím projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu“, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kampaň bude až do konce února podpořena v rozhlase a televizi formou spotů a minipořadů. Doplní ji propagace v tisku, webové stránky www.vzdelavani.czechtourism.cz či podpora na tematicky relevantních konferencích a seminářích.

Po kreativní stránce kampaň připravila agentura Frmol. Režie spotů, které zachycují úspěšné osobnosti cestovního ruchu včetně Zdeňka Pohlreicha či Olgy Šípkové, se ujal Otto Kallus. Nákup médií zajišťuje agentura Aegis Media Central Services.

-kch-