AKA připravuje návod pro veřejné tendry

středa, 22. května 2013, 07:38 Reklama MediaGuru

Přípravu veřejného výběrového řízení pro informační kampaně úřadů a institucí státní správy by měla ulehčit „kuchařka“ Asociace komunikačních agentur.

V rámci sekce Ve veřejném zájmu festivalu PIAF proběhla v úterý 21. května panelová diskuse na téma „Jak dál v České republice“, jež pojednávala o možnostech zefektivnění veřejných výběrových řízení státní správy na realizaci informačních kampaní. Na jedné straně zde stojí povinnost státních úřadů a institucí postupovat při přípravě informačních kampaní podle zákona, na straně druhé do jisté míry subjektivní hodnocení kreativních návrhů.

Ve valné většině veřejných výběrových řízení tak dochází k tomu, že cena je prvním kritériem, které o výběru dodavatele rozhodne, což vede k upozadění kvality kreativního řešení, ke slabým výsledkům kampaně a nakonec k pochybnostem ze strany veřejnosti ohledně smysluplného nakládání s veřejnými financemi.

I proto připravuje Asociace komunikačních agentur tzv. kuchařku, která by měla zjednodušit průběh výběrových řízení a napomoci zástupcům státní správy v orientaci na komunikačním trhu. Jak na panelové diskusi uvedl prezident AKA Jan Binar, bylo by dobré v tendrech oddělit kreativní část kampaně od nákupu médií, čímž by se předešlo upřednostňování levnější nabídky na úkor kreativity.

Kuchařka by se měla skládat ze tří částí, které budou pojednávat o výběru dodavatele jednak na jednorázové aktivity, a to jak malého, tak velkého rozsahu, jednak na spolupráci dlouhodobého charakteru. Výběrové řízení by podle Jana Binara mělo být rozděleno na tzv. ideovou část, která by hodnotila kreativní složku kampaně, a realizační část, u níž by primárním kritériem byla cena. Pro spolupráci dlouhodobého charakteru, jež řešena rámcovou smlouvou, chce AKA připravit orientační ceník, který by pojal většinu komunikačních aktivit.

Rozdělení veřejného výběrového řízení na ideovou a realizační část by navíc mohlo přilákat i více agentur. Některé z nich se do veřejných zakázek ani nehlásí, protože cenově nemohou či nechtějí soupeřit, nehledě na slabou ochranu jejich duševního vlastnictví.

V neposlední řadě by kuchařka měla napomoci edukovat státní správu, ukázat, jak by měl komunikační obor ideálně vypadat.

-kch-