PwC: Internetová reklama začíná dohánět televizi

pátek, 07. června 2013, 09:30 Reklama MediaGuru

Nový výhled mediálního a zábavního trhu v příštích letech přináší zpráva PricewaterhouseCoopers.

Trh médií a zábavy poroste v příštích pěti letech ročně o 5 % a v roce 2017 dosáhne 2200 mld. USD. Vyplývá to z pravidelné zprávy společnosti PricewaterhouseCoopers nazvané Global Entertainment and Media Outlook, a to pro roky 2013-2017.

Zvyšující se reklamní příjmy povedou k dalšímu růstu internetu, který se v roce 2017 s 30% podílem na celkových reklamních investicích přiblíží televizní reklamě. Zatímco pro rok 2013 je rozdíl v objemu inzertních příjmů mezi oběma mediatypy odhadován na 53 miliard USD ve prospěch televize, v roce 2017 by rozdíl mezi oběma médii měl být už jen 24 miliard USD ve prospěch televize.

Globální vývoj reklamního trhu 2013-2017, mld. USD

Právě digitální média mají být v následujících pěti letech hlavním motorem růstu, a to na úrovni 13 % ročně. V roce 2017 mají příjmy z digitálních médií (včetně placeného digitálního obsahu, digitální reklamy a plateb za internetové připojení) představovat až 47 procent všech příjmů (v roce 2012 byl objem odhadován na 35 %).

Výdaje spotřebitelů se budou přesouvat k digitálním projektům. Prodeje fyzického zboží, které ještě v roce 2008 představovaly 88 % všech prodejů, se mají do roku 2017 snížit na 53 procent.

Příjmy z digitálních a nedigitálních médií, (%)

Televize zůstane nejsilnějším reklamním médiem. Uvnitř televizního sektoru se budou na příjmech televizních společností stále nejvíce podílet příjmy z terestrického vysílání z téměř 70 %, a to i přesto, že PwC očekává růst předplatného a online reklamy televizních firem.

Reklamní příjmy televize, mld. USD

Přestože příjmy novin z prodeje výtisků a z inzerce se od roku 2008 snížily nejvýrazněji ze sledovaných médií, klesající trend od roku 2011 zpomaluje.

Globální příjmy novin z distribuce a prodeje inzerce, mld. USD

Zdroj všech dat: Global Entertainment and Media Outlook 2013-2017, PricewaterhouseCoopers

-mav-