Typy komunikace na sociální síti Twitter

čtvrtek, 27. února 2014, 07:28 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Podle výzkumu Pew Research Center lze na Twitteru vypozorovat celkem šest typů konverzace.

Komunikace na sociálních sítích se týká stále větší populace. Jakým způsobem probíhá na mikroblogovací síti Twitter? Existuje jen jeden způsob, nebo jich je víc? Podle amerického výzkumného centra Pew Research Center lze na Twitteru vysledovat celkem šest různých typů konverzace, které se liší tím, jakým způsobem si uživatelé vybírají, komu na tweet odpoví, koho ve svém tweetu zmíní či koho podpoří.

Analýza, kterou Pew Research Center zpracovalo ve spolupráci s organizací Social Media Research Foundation, ukazuje, že komunikace se mění zejména s ohledem na téma. Například politická témata vytváří oddělené skupiny (typ Divided), které byť se baví o tom samém, využívají jiné zdroje a odkazují jen na „svoje“ lidi. V centru komunikace pak stojí vlivní lidé, vůdci daného politického křídla.

Baví-li se uživatelé o svých zájmech, profesi, vytváří se komunikace uprostřed silně propojené zájmové či profesní skupiny (typ Unified).

Ve vztahu ke značkám, celebritám či produktům je komunikace na Twitteru značně fragmentarizovaná (typ Fragmented). Mezi uživateli existuje jen velmi nízká konektivita, a komunity se kolem nich tedy nevytvářejí. Propojeny nejsou ani konverzace (typ Clustered), které se točí kolem významných událostí či právě populárních témat.

Dále existují typy konverzace, které fungují jen ve dvou směrech: mezi informačním zdrojem a uživateli. Twitterové účty zpravodajských médií či vlivných mediálních osobností většinou slouží jako zdroj, který uživatelé jen retweetují. Interakce se zdrojem je nízká, interaktivita mezi uživateli až na malé názorové skupinky také (typ In-Hub & Spoke).

Mnoha firmám či organizacím slouží Twitter také jako servisní kanál, kde odbavují a zodpovídají na dotazy či stížnosti svých zákazníků (Out-Hub & Spoke). Schopnost odpovídat rychle a adekvátně má na image dané firmy či organizace v současnosti už nemalý vliv.

Šest typů komunikace na twitteru

Zdroj: Pew Research Center

-kch-