Obrat magazínu Forbes loni přesáhl 22 mil. Kč

pátek, 28. listopadu 2014, 12:11 Aktuality, Tisk MediaGuru

Obrat společnosti MediaRey SE, která je vydavatelem byznysového magazínu Forbes, loni dosáhl 22,1 mil. Kč. Údaj se ale vztahuje pouze na období dubna až prosince, tedy devíti měsíců roku 2013. Před tím vydávání magazínu zajišťovala společnost Business Media Consulting. Vyplývá to z výsledků hospodaření, zveřejněných v účetní uzávěrce 2013.

Provozní výsledek hospodaření za sledované období skončil v mírném plusu 141 tis. Kč, zisk před zdaněním představoval 118 tis. Kč.

-mav-