Kulturní a kreativní průmysly dosahují v ČR 2 % HDP

pátek, 05. prosince 2014, 08:10 Reklama MediaGuru

V Evropské unii vytvářejí kulturní a kreativní průmysly celkem 8,5 mil. pracovních míst.

Jaký je přínos reklamního průmyslu pro českou ekonomiku, kolik pracovních míst je díky němu vytvořeno a jak je na tom Česká republika v porovnání s Evropskou unií? Na tyto otázky se snaží odpovědět výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice, který od roku 2011 realizuje Institut umění Divadelního ústavu. Projekt byl představen na čtvrteční konferenci Střed zájmu: Kultura 360° v Národní technické knihovně.

Cílem projektu, jenž bude uzavřen v příštím roce, je především získat kompletní informace kvantitativního a kvalitativního charakteru o stavu 11 odvětví kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v České republice, mezi něž se řadí mimo jiné i reklama. Výsledky budou představeny v příštím roce, a to prostřednictvím mapovacího dokumentu Kulturní a kreativní průmysly v ČR II.

KPP
Přehled kulturních a kreativních průmyslů

Informace o problematice KKP jsou průběžně publikovány na stránkách www.kreativniprumysly.cz, www.kreativnicesko.cz a www.culturenet.cz. Na výpočet ekonomických dopadů jednotlivých kreativních či kulturních projektů byla vytvořena online aplikace Kulturní kalkulačka. Pro mapování KKP byla rovněž založena pracovní skupina na Ministerstvu kultury ČR.

Evropské unii vytvářejí kulturní a kreativní průmysly 8,5 milionů pracovních míst a dosahují 4,5 % HDP. V České republice se HDP KPP pohybuje na 2 %. Odvětví informační a komunikační technologie však dosahuje 4 % HDP.   

Podle údajů uvedených v tzv. účtu kultury, který se snaží mapovat ekonomické aspekty KKP, lze odhadovat, že objem produkce v reklamě v roce 2012 ve srovnání s předcházejícími roky vykazuje klesající tendenci. Pokud jde o zaměstnance, působilo před dvěma lety v reklamních agenturách přes 13 tis. pracovníků v přepočteném stavu.

Odhad ekonomických aspektů reklamy v České republice (v tis. Kč, není-li uvedeno jinak)

2010

2011

2012

Hodnota produkce (v základních cenách) 63 507 108 63 293 040 61 731 415
Mezispotřeba (v kupních cenách) 46 379 240 49 175 916 46 611 205
Hrubá přidaná hodnota 17 127 868 14 117 124 15 120 210
Příjmy (výnosy) celkem 70 231 516 69 612 043 66 200 646
Výdaje (náklady) celkem 66 905 432 66 955 125 62 433 143
Rozdíl příjmů a výdajů 3 326 084 2 656 918 3 767 503
Počet zaměstnanců (přepočet v os.) 13 333 13 726 13 277

-kch-