Přesycenost Čechů televizní reklamou roste

pátek, 10. února 2017, 14:00 Reklama, Výzkum MediaGuru

Češi jsou stále více přesyceni reklamou na komerčních TV, ukazuje studie Češi a reklama.

Podle pravidelného výzkumu Češi a reklama, kterou Česká marketingová společnost realizuje s partnery již od roku 1993, se cítí čeští spotřebitelé nejvíce přesyceni televizní reklamou na komerčních stanicích. porovnání s loňským rokem pocit přesycenosti vzrostl, a to nejvíce na televizi Prima (+ 6pb.) a ostatních kanálech (tj. s výjimkou Nova a ČT, + 9pb.). Dále vykazuje růst přesycenosti reklamou internet (+ 9pb.) a sociální sítě (+ 8pb.). Naopak nejméně Čechy obtěžuje reklama v místě prodeje.

„Aktuální data ukazují, že v místě prodeje jsou zákazníci reklamě mnohem otevřenější a tolik je neruší, což potvrzuje výsledky z dalších šetření.  Nejpopulárnější formou reklamy zůstávají ochutnávky a prezentace produktů, a to především mezi  ženami. Čísla říkají, že téměř dvě pětiny populace by uvítaly více ochutnávek a prezentací výrobků přímo v místě prodeje. A nejen to, reklama na místě prodeje také pomáhá polovině dotázaných při rozhodování o koupi, jak vidíme z dalších výsledků výzkumu,“ komentuje Daniel Jesenský, vice-prezident asociace Popai CE.

Kde jsou lidé reklamou nejvíce přesyceni?

Zdroj: Češi a reklama
Zdroj: Češi a reklama

Za vítaný zdroj informací považuje reklamu přibližně 40 % české populace, častěji přiznávají pomoc reklamy ženy a lidé, kteří tráví více času na internetu.

Je reklama  zdrojem informací pro nákupní rozhodování?

cr_deklarovanapomoc
Zdroj: Češi a reklama

Nákup na základě reklamy přiznává 39 % dotázaných. Po celou dobu šetření, od roku 1994, se hodnoty pohybují v průměru mezi 30 a 40 %. „V posledních letech  se poměry  mírně  přiblížily a hodnoty jen jemně oscilují,“ říká zakladatelka výzkumu Jitka Vysekalová.

„Zajímalo nás také, kteří lidé se dají více ovlivnit reklamou v e-shopech a v „kamenných obchodech. Výsledky potvrzují naše předpoklady, tj. že častěji se reklamou v e-shopech nechají ovlivnit: lidé, kteří jsou na internetu denně, věková kategorie do 45 let, lidé s vyššími  příjmy, se středoškolským vzděláním. V kamenných obchodech reklama více ovlivňuje ženy, nižší příjmové kategorie, starší lidi s nižším vzděláním,“ popisuje David Říha, garant výzkumu za katedru marketingu FHP VŠE.

Vliv reklamy při nákupu v e-shopu a kamenné prodejně

cesi-a-reklama-eshop-kamennaprodejna
Zdroj: Češi a reklama

 

Postoje k reklamě zůstávají stále ambivalentní, na jedné straně je reklama označována za manipulátora a je jí připisována podpora zbytečného konzumu, na straně druhé je považována za nedílnou součást moderního života a je oceňována její ekonomická role. „Postoje k reklamě rozdělují českou populaci na čtyři segmenty, ve kterých dochází v posledních letech ke změnám. Zužuje se segment těch, kterým je reklama lhostejná a nezaujímají k ní žádný postoj ve prospěch skupiny, která uznává ekonomický význam reklamy, ale deklaruje názor, že jich se to netýká a má pocit, že reklama jim osobně nepřináší žádné výhody, které by ocenili,“  dodává Alena Perušičová za realizátora výzkumu – agenturu ppm factum research.

Postoje k reklamě

cesi-a-reklama-postoje-k-reklame
Zdroj: Češi a reklama

-stk-