Young Lions začíná, soutěžící už znají zadání

pátek, 13. dubna 2018, 10:30 Reklama, Young Lions 2018 MediaGuru

Soutěž pro mladé kreativce zahájila, v jednom dni představí zadání ve všech kategoriích.

Young Lions vysvětluje soutěžícím zadání v jednotlivých kategoriích, foto: MediaGuru.cz

Young Lions vysvětluje soutěžícím zadání v jednotlivých kategoriích, foto: MediaGuru.cz

Letošní české kolo soutěže pro mladé kreativce Young Lions odstartovalo. Již podesáté ji pořádá René Jež ze společnosti Lionhearted. Dvoučlenné týmy si v pátek 13. dubna v HUB Impact  v Praze vyslechnou zadání postupně ze všech kategorií: Media, PR, Print a Digital. Poslední z avizovaných kategorií  Marketers – byla nakonec pro malý zájem ze strany marketérů zrušena.

Na zpracování mají soutěžící 24 hodin, návrhy se budou odevzdávat v sobotu. V navazujícím týdnu bude každý den věnovaný prezentacím v jedné kategorii, zasedání poroty a vyhlášení vítězů spojeném s feedback session.

V kategorii Media se soutěž a její pořadatel, společnost Lionhearted, spojili s Asociací komunikačních agentur (AKA). Soutěžící budou muset vymyslet kampaň na podporu přidané hodnoty, kterou kreativita může přispět k úspěchu značky. Cílem je ovlivnit přístup 300 největších zadavatelů k reklamním kampaním a přesvědčit je, že kreativita jde ruku v ruce s efektivitou. 

Letos nově vyhlášená kategorie PR se spojila s Českou společností paliativní medicíny, jež se kvalitativně i kvantitativně snaží zlepšit poskytování paliativní péče v České republice nejen dospělým, ale i dětem. Cílem PR kampaně, kterou musí soutěžící připravit, je jednak pomoci překonat tabu, jež se se smrtí v českém  kontextu obecně pojí, jednak zvýšit povědomí o pediatrické paliativní péči. 

V rámci kategorie Print budou soutěžící vymýšlet podzimní printovou kampaň pro českou pobočku mezinárodní organizaci Care, která se ve svých aktivitách zaměřuje na odstraňování chudoby. Cílem kampaně je získat dárce pro sbírku na pomoc zemím východní Afriky, kde je v současnosti více než 20 milionů lidí ohroženo hladomorem. Oslovit chce především štědřejší dárce, mezi něž se většinou řadí muži s vyšším vzděláním a z větších měst.

Kategorie Digital se propojila s mezinárodní studentskou organizací Aiesec, zprostředkovávající studentům dobrovolnickou práci či dlouhodobé profesní stáže. Soutěžící mají přijít s kampaní, jež pomůže přilákat nové členy, kteří budou v organizaci působit delší dobu. Zároveň by měla jasně komunikovat přínos dobrovolnictví pro osobní i profesní rozvoj. 

Vítězové budou v červnu reprezentovat Českou republiku ve světovém finále v Cannes, které se koná jako součást nejvýznamnějšího festivalu kreativity Cannes Lions. Ti, co se umístí na stupních vítězů, a to ze všech kategorií se budou moci zúčastnit třídenního Winners Camp, plného workshopů, školení a diskusí. 

-stk-