Mediální investice zůstávají nad úrovní loňského roku

středa, 30. května 2018, 07:50 Reklama, Výzkum, Aktuality MediaGuru

Podle hrubých dat z monitoringu dosahuje zatím nejlepších meziročních výsledků rádiová reklama.

Foto: Photospin

Foto: Photospin

Objem investic směřovaných do nákupu reklamního prostoru v médiích zůstává za první čtyři letošní měsíce stále nad úrovní loňského roku, ukazují data monitoringu Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere.

V letošním roce si v meziročním srovnání podle monitoringu nejlépe vede rádiové reklama, daří se i televizní reklamě a mírné zvýšení registruje monitoring i u tiskové reklamy.

V přehledu nejsou uváděny data za internetovou reklamu. V monitoringu je totiž sledována pouze bannerová reklama a videoreklama, nejde tak o všechny formáty internetové reklamy. Podle dat z projektu AdMonitoring  objem zobrazované internetové reklamy v ceníkových cenách v letošním dubnu klesl proti předchozímu měsíci o tři procenta na 413,8 milionu korun. Výdaje na video inzerci se snížily podobným tempem na 65,9 milionu korun.

V měsíci dubnu došlo meziročně k poklesu televizní reklamy. Jak ale vysvětluje poskytovatel dat, pokles nesouvisí se změnou trendu, ale s poklesem televizní sledovanosti v letošním dubnu. Ta souvisela s nástupem letního počasí, které se tak lišilo od loňského dubnového počasí, a vedlo k letošním nižším televizním ratingům.

*meziroční pokles je způsoben poklesem sledovanosti vlivem rozdílného počasí v dubnu 2018 a v dubnu 2017

*meziroční pokles je způsoben poklesem sledovanosti vlivem rozdílného počasí v dubnu 2018 a v dubnu 2017

-mav-