RRTV: Moje zprávy nejsou zpravodajským pořadem

čtvrtek, 22. listopadu 2018, 11:50 Aktuality, TV MediaGuru

RRTV nadále postrádá zpravodajský pořad ve vysílání TV Barrandov. Relaci Moje zprávy nelze podle RRTV za zpravodajství považovat.

Moje zprávy, foto: TV Barrandov

Moje zprávy, foto: TV Barrandov

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) upozornila společnost Barrandov Televizní Studio, provozovatele vysílání stanic skupiny Barrandov, na porušení podmínek licence a na porušení základní programové specifikace stanice TV Barrandov. Dopustit se ho měla tím, že v období od 29. října do 2. listopadu 2018 na programu TV Barrandov nevysílala zpravodajství – denní zpravodajský přehled, který měl být do vysílání zařazován několikrát denně.

„V uvedeném období byl do vysílání jednou denně nasazen pořad, jehož název sice zněl Moje zprávy, ale za zpravodajský formát ho nelze považovat, protože primárně neinformuje, nepodává zprávy, tj. faktografické informace o aktuálních událostech, což je zřejmé z obsahu prezentovaných sdělení, jejich subjektivního zpracování, z faktu neoddělování informací od názorů a komentářů, a dále z neaktuálnosti témat, popírající princip denního zpravodajského přehledu, který je výslovně uveden v licenčních podmínkách. Rada stanovila lhůtu k nápravě 30 dní ode dne doručení tohoto upozornění," stojí v oficiálním oznámení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Pořad Moje zprávy začala TV Barrandov vysílat od pondělí 29. října 2018.  Televize před startem pořadu uvedla, že jeho zavedením vychází „vstříc svým divákům“. Letos v létě ale svoji dosavadní zpravodajskou relaci Naše zprávy zrušila. Zdůvodnila to tím, že zájem diváků o televizní zpravodajství obecně klesá. Na zrušení relace Naše zprávy ale zareagovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která konstatovala, že stažení zpravodajské relace odporuje vysílací licenci a požádala provozovatele vysílání o vysvětlení.

-mav-