Praha nasadila do boje proti smogu i kampaň

pátek, 1. března 2019, 07:35 Reklama MediaGuru

Kromě MHD zdarma nasadila Praha v boji proti smogu i komunikační kampaň. Vyhodnocení jejích výsledků je však komplikované.

Cílem kampaně pražského magistrátu je informovat veřejnost, jak se ve smogové krizové situaci chovat, zdroj: Magistrát hl. m. Praha.

Cílem kampaně pražského magistrátu je informovat veřejnost, jak se ve smogové krizové situaci chovat, zdroj: Magistrát hl. m. Praha.

Tento týden oznámila Praha, že v době smogových situací zavede MHD zdarma, a to včetně vlaků. Se smogem však hlavní město České republiky bojuje také komunikační kampaní, a to jak na dlouhodobé, tak krátkodobé bázi.

„Dlouhodobá část kampaně je preventivní, krátkodobá se aktivuje při případné smogové situaci. Kampaň se tedy uskutečňuje dvoufázově, jak po celý rok pro preventivní komunikaci s veřejností a předcházení vzniku smogových situací, tak krátkodobě pro informování občanů o nastalé smogové situaci a pro informování, jak se v této krizové situaci chovat,“ popisuje na dotaz MediaGuru.cz tiskový mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

V době smogových situacích tak mohou lidé při své cestě po městě narazit na vizuály nabádající, aby nepropadali panice či aby vystoupili ze šedi smogu. Například v metru, tramvajích či na venkovních plochách si přečtou stručné pokyny typu „Omezte pohyb venku“, „Větrejte krátce“ nebo „Nechte auto doma, jeďte hromadnou dopravou“.

Kampaň proti smogu vznikla na pražském magistrátu interně, autorem grafiky je Pavel Fuksa, zdroj: Magistrát hl. m. Praha.

Kampaň proti smogu vznikla na pražském magistrátu interně, autorem grafiky je Pavel Fuksa, zdroj: Magistrát hl. m. Praha.

dlouhodobém horizontu se magistrát snaží informovat veřejnost o negativních důsledcích smogu na zdraví člověka, vlivu nadměrné individuální automobilové dopravy či o ekologicky šetrnějších způsobech vytápění. Cílí přitom na širokou laickou veřejnost, zejména potom na řidiče a majitele rodinných domů, ale také rodiny a ohrožené skupiny. „Tyto skupiny pak tvoří malé děti, těhotné ženy, starší lidé, osoby s chronickým onemocněním dýchacího nebo oběhového ústroj čí jinak oslabení lidé,“ přibližuje Vít Hofman.

Do kampaně pražský magistrát investoval zatím téměř 290 tisíc korun, a to především na inzerci v tisku, outdooru a na internetu. Do budoucna počítá i s distribucí letáků a plakátů na městské části, do čekáren praktických lékařů, do škol a školských zařízení. „Kampaň bude rovněž propojena s propagací kotlíkových dotací a v rámci programu Zlepšování kvality ovzduší v hlavním městě Praze,“ dodává Hofman.  

Nemáme prostředky na obří kampaně v médiích. Snažíme se zaujmout nápadem.

Lukáš Eršil (Čistou stopou Prahou)

Zlepšovat kvalitu ovzduší dopravou se od roku 2016 snaží kampaň Čistou stopou Prahou. „Zaměřujeme se hlavně na podporu využívání kol, veřejné hromadné dopravy a chůze. Okrajově pak CNG a elektromobily, které problematiku dopravy ve městech řeší jen částečně. Účelem je zvýšení povědomí, atraktivity a následně i užívání těchto dostupných a často i levnějších a časově výhodnějších metod přesunů,“ vysvětluje koordinátor projektu Lukáš Eršil.

V minulosti na sebe projekt upozornil například zprávou o negativních dopadech SUV, první mapou Prahy pro pěší, kde byly kromě veřejné zeleně zvýrazněny i ulice s největším znečištěním zdraví škodlivých látek, nebo pivem Pražský chodec. To mohli lidé vyhrát po zapojení se do soutěže, v níž místo jízdy autem zašli s kolegy po práci na pivo. „V národě pivařů jsme nějaký zájem o soutěž očekávali, ale nakonec jsme byli celkovým úspěchem překvapeni. Pro mnohé lidi bylo navíc zjištění, že existuje i letní forma smogu, šokem,“ říká Eršil.

Loňská kampaň Pražský chodec, zdroj: Čistou stopou Prahou

Loňská kampaň Pražský chodec, zdroj: Čistou stopou Prahou

Rozpočet projektu Čistou stopou Prahou je podle Eršila velmi nízký. „Vídeň dává na podobnou kampaň asi 30 milionů korun, my se pohybujeme v nižších milionech. Nemáme prostředky na obří kampaně v médiích. Snažíme se zaujmout nápadem jako například vlastní značkou piva, kdy nás celá akce stála kolem 300 tisíc a mediální pokrytí bylo ohromné,“ dodává Eršil s tím, že ale komplexní vyhodnocení úspěšnosti mnoha komunikovaných témat je složité. Letos se však projekt zaměří na jedno konkrétní sdělení a jeho povědomí si chce na konci roku změřit.

Komplikované je vyhodnocení úspěšnosti i v případě kampaně pražského magistrátu. „Jedná se o osvětovou kampaň, která se šíří mnoha nosiči a její konkrétní vyhodnocení by tak bylo poměrně složité,“ doplňuje Hofman.  

Praha a smog

Praha je po Ostravě druhým nejhorším městem z hlediska znečištění ovzduší. Zatímco v Ostravě je smog dán především výrobou, v metropoli drtivou většinu – zhruba 80 procent – zplodin produkuje doprava.

Podle statistik je v Praze vyhlášen některý ze stupňů smogové situace v průměru zhruba pět až sedm dní v roce. Loňská novela zákona o ochraně ovzduší zpřísnila limity pro vyhlášení, takže se dá v budoucnu předpokládat vyšší počet dní. Město rovněž počítá s tím, že uspořádá informační kampaň, která bude Pražany předem o opatření informovat.

-stk-, -čtk-