AKA: Investice do marketingové komunikace dosáhnou 114,6 mld. Kč

čtvrtek, 30. května 2019, 09:30 Reklama, Výzkum MediaGuru

Větší část celkových investic připadá na mediální kanály, rychleji ale rostou kanály nemediální, ukazuje výzkumu AKA.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Celková velikost trhu marketingové komunikace v České republice, bez PR a veřejných zakázek, má letos dosáhnout 114,6 mld. Kč a meziročně se zvýšit o pět procent. Vyplývá to z výzkumu, který pro AKA ve spolupráci s ASMEA realizovala agentura Nielsen Admosphere. Odhadovaný růst investic tak pokračuje další rok v řadě. 

Velikost trhu marketingové komunikace (mld. Kč)

Zdroj: AKA, Nielsen Admosphere, hodnoty se zobrazí najetím na sloupec

Investice do mediálních kanálů (TV, tisk, rádio atp.) mají přitom letos představovat 60,7 mld. Kč a oproti loňskému roku se zvýšit o 1,8 %. Zde růst táhnou online a televize.

Investice do nemediálních kanálů (sociální média, eventy, dárky, direct marketing aj.) rostou podle AKA rychleji: letos má jejich objem vystoupat na 53,8 mld. Kč a meziročně se zvýšit o více než 7 %. V nemediálních kanálech se očekává růst například v sociálních médiích, v eventech a dárkových předmětech, naopak pokles se očekává v direct marketingu, věrnostních programech a interní komunikaci.

Zdroj: AKA

Zdroj: AKA

Zdroj: AKA

Zdroj: AKA

„Spolu s Německem, Rakouskem a Švédskem patří Česká republika podle Advertising Business Climate Indexu k nejoptimističtějším reklamním trhům v Evropě,“ popsal David Čermák, předseda sekce Aktivačních agentur AKA.

Zdroj: EACA

Zdroj: EACA

V důsledku neustálého nárůstu investic do marketingové komunikace roste optimismus i marketérů, kteří jsou v letošním roce spokojení jak s výší investice, tak s jejím rozdělením. „Optimismus by měl přetrvat i příští rok, otázkou je, jak bude pokračovat vývoj v následujících letech,“ předpověděl David Čermák. 

Většina marketérů ani nechce měnit výši svého marketingového rozpočtu, změnu by si přálo jen 18 % dotázaných. Ti, kteří by něco měnili, vedle zvyšování rozpočtu obecně zmiňovali především navyšování rozpočtů do online komunikace, případně do sociálních sítí. 

Podle Čermáka marketingová komunikace také indikuje, co se bude dít v ekonomice za půl roku. „Z tohoto důvodu by mělo být postupné zpomalování českého ekonomického růstu výzvou pro aktuální plánování marketingových kampaní,“ dodal. 

Zdroj: AKA

Zdroj: AKA

Metodika výzkumu

Výzkum byl realizován v době od 29. ledna do 3. dubna 2019 prostřednictvím internetového sběru dat (CAWI) na vzorku 119 marketingových pracovníků v České republice. Respondenti byli osloveni z klientské databáze Aktivačních agentur, interní databáze zpracovatele, databáze Blue Events a specifického Subpanelu českého národního panelu. Je doplňován výstupy z monitoringu reklamních investic do jednotlivých mediatypů.

-mav-, -stk-