Reuters Institute: Předplatné za online zprávy roste, v Česku platí 10 %

úterý, 16. června 2020, 11:20 Výzkum, Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Pandemie Covid-19 přispěla k nárůstu počtu předplatitelů za online zprávy, vyplývá z nové studie Digital News Report od Reuters Institute.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Aktualizované vydání studie Digital News Report od Reuters Institute uvádí, že za online zpravodajství platí v Česku deset procent internetové populace. To je o tři procentní body víc, než kolik studie ukazovala v loňském roce. Ve srovnání s jinými zeměmi je ale podíl předplatitelů stále nízký. Například v severských zemích je průměrné procento předplatitelů 26 %, ve Spojených státech 20 % (viz dále).

Nová data rovněž potvrdila na českém trhu rostoucí trend sledovanosti zpráv na mobilních zařízeních. Oproti loňskému roku se podíl mobilního čtení zpravodajství zvýšil na 60 %, což je o devět procentních bodů víc než loni. Čtenost zpráv na desktopu se stále drží na úrovni 70 %.

Češi primárně zpravodajství čerpají na internetu (včetně sociálních médií) a v televizi. V tomto případě nemá podle studie docházet k zásadním vývojovým změnám, přestože konzumace televizního zpravodajství se od roku 2015 pozvolna dlouhodobě snižuje (mezi lety 2015 a 2020 pokles o 9 pb.), naopak v případě internetu je relativně stabilní (mezi lety 2015 a 2020 pokles o 3 pb.). Od roku 2015 se zvýšila konzumace zpráv na sociálních médiích (+8 pb.) a naopak snížila v tištěných titulech (-13 pb.).

Nejvyužívanějším zdrojem sociálních médií pro zpravodajství je Facebook (45 %), následují YouTube (23 %), Facebook Messenger (15 %), WhatsApp (13 %), Instagram (9 %) a Twitter (4 %).

Důvěra české populace ve zpravodajství se podle aktualizované studie Reuters Institutu pohybuje na úrovni 33 %. Je to stejný výsledek jako před rokem. Nejvyšší důvěru má podle studie opět Česká televize, následují lokální a regionální tituly a Český rozhlas.

Důvěry v média v ČR podle studie Reuters Institute, zdroj: Digital News Report

Důvěry v média v ČR podle studie Reuters Institute, zdroj: Digital News Report

Studie celkově potvrzuje pokračující posun směrem k digitálnímu, mobilnímu a více platformnímu mediálnímu prostředí. Poukazuje také na to, že vydavatelé se stále snaží rozvíjet předplatné za online obsah. Růst předplatného by měla podpořit i doznívající pandemická krize Covid-19. Zároveň rostou obavy ze zavádějících informací na internetu a na sociálních médiích.

Podíl platících uživatelů za online zprávy se měl například podle studie zvýšit vlivem koronavirové krize o pět procentních bodů v USA na 20 % a o osm procentních bodů v Norsku.

Většina předplatných je v současnosti digitálních nebo kombinují tištěné a digitální tituly. V zemích, kde je vyšší podíl předplatitelů, je patrné, že v rozmezí jedné třetiny až poloviny všech předplatitelů jsou předplatná soustředěna pod velké národní mediální značky, např. The Times ve Velké Británii nebo New York Times a Washington Post v USA.

Podíl populace platící za online zprávy, zdroj: Digital News Report, Reuters Institute

Podíl populace platící za online zprávy, zdroj: Digital News Report, Reuters Institute

Celková důvěra v média se podle nové studie snižuje. 38 % dotázaných uvedlo, že většinou důvěřuje většině zpráv – ve srovnání s loňským výsledkem je to pokles o čtyři procentní body. Také výzkum Reuters Institute potvrzuje nižší důvěryhodnost ve zpravodajství ve vyhledávání nebo na sociálních sítích.

Do studie bylo zařazeno 40 zemí, data se sbírala pomocí dotazování. Sbírána byla v lednu a na začátku února 2020 a byla aktualizovaná také o dubnové dotazování.

Detailní studie je k dispozici ke stažení níže nebo na webové stránce zde.

-mav-