Monitoring: Reklama v televizích a rádiích v srpnu rostla

pátek, 18. září 2020, 07:45 Reklama MediaGuru

Především díky televizní reklamě se výsledný objem monitorovaných reklamních investic v letošním srpnu meziročně mírně zvýšil.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Monitorované investice do televizní a rádiové reklamy v letošním srpnu vykázaly ve srovnání se stejným měsícem loňského roku plusové hodnoty. Nejlépe se dařilo televizní reklamě, kde se reklamní investice měly zvýšit o 14 %. Objem investic v rádiové reklamě měl vzrůst o 7 %. Naopak poklesy vykázala tisková a outdoorová reklama. V případě outdoorových nosičů zaznamenal monitoring Nielsen Admosphere dvouciferný pokles.

Především ale díky monitorovanému růstu televizní reklamy byl objem mediálních investic v letošním srpnu o cca šest procent vyšší než ve srovnatelném loňském měsíci. 

Za celé období leden až srpen 2020 zůstávají monitorované investice pod úrovní prvních osmi měsíců loňského roku. V souhrnném výsledku jde o pokles na úrovni 2,5 %. Je ale zřejmé, že rozdíly jsou mezi jednotlivými mediatypy. Zatímco televizní reklama eviduje mírné navýšení o pět procent, ostatní mediyatypy vykazují v monitoringu dvouciferný pokles – nejvyšší, téměř pětinový outdoorová reklama.

Zdroj: Nielsen Admosphere

Zdroj: Nielsen Admosphere

Připomínáme, že monitorované investice neodrážejí reálný objem peněz směřovaných do nákupu reklamního prostoru, popisují ale trend vývoje. Do přehledu není zařazena internetová reklama, v jejímž případě monitoring pokrývá jen display reklamu a video reklamu.

-mav-