CVVM: Více než polovina lidí omezuje informace o covidu

čtvrtek, 10. prosince 2020, 07:40 Výzkum MediaGuru

Přestože více než polovina lidí omezuje informace o pandemii nového koronaviru, konzumace těchto informací je i tak vysoká, ukazuje zpráva CVVM.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Více než polovina (53 %) občanů záměrně omezuje množství informací, které se k nim o koronaviru dostávají. I přes toto záměrné omezování je zájem o sledování informací značný. Denní sledování dění kolem koronaviru v televizním a rozhlasovém vysílání, tištěných novinách či časopisech uvádí třípětinová většina (61 %) populace. Na internetových zpravodajských serverech, blozích, diskuzních fórech a sociálních sítích pak dění denně sleduje téměř polovina (49 %) veřejnosti. Vyplývá to z výzkumné zprávy Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Tři pětiny (60 %) české společnosti si myslí, že je množství informací o tom, jak se před nákazou koronavirem chránit, přiměřené, přibližně desetina (11 %) společnosti si myslí, že informací je v tomto ohledu málo, a více než čtvrtina (27 %) občanů soudí, že informací je dokonce spíše či příliš mnoho.

Nadbytek informací nejčastěji uváděli občané o aktuálním výskytu a šíření koronaviru v ČR, že je v tomto ohledu informací mnoho soudí více než dvě pětiny (44 %) z nich. Naopak nejvíce jim scházejí informace o ekonomické podpoře, kterou v souvislosti s šířením koronaviru v ČR poskytuje vláda.

Zdroj: CVVM

Zdroj: CVVM

Více než tři pětiny (61 %) českých občanů sledovaly v listopadu dění kolem koronaviru v televizním či rozhlasovém vysílání, v tištěných novinách nebo časopisech alespoň jednou denně, z toho 23 % několikrát denně a 38 % jedenkrát denně. Sledování dění kolem koronaviru prostřednictvím rádia, televize či tištěných novin nebo časopisů bylo nejvíce frekventované u lidí starších 65 let.

Sledování dění kolem koronaviru na internetových zpravodajských serverech, blozích, diskuzních fórech či sociálních sítích se několikrát denně věnovala cela pětina (20 %) obyvatel, téměř tři desetiny (29 %) se mu věnovaly jednou denně.

-mav-