Češi a reklama: Podle necelé poloviny se reklama zhoršila

čtvrtek, 28. ledna 2021, 07:30 Reklama, Výzkum MediaGuru

Z další vlny pravidelného výzkumu, který mapuje postojů Čechů k reklamě, vyplývá, že reklama se české populaci líbí čím dál méně.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Téměř polovina české populace (46 %) se domnívá, že reklama se v poslední době změnila k horšímu. 31 % se reklama líbí čím dál méně a dalších 15 % je toho názoru, že podává méně informací.  Za stále stejnou označilo reklamu 24 % respondentů a 27 % se domnívá, že se reklama změnila k lepšímu. Vyplývá to z nové vlny pravidelného výzkumu Češi a reklama 2021, který zveřejnily Česká marketingová společnost (ČMS), POPAI CE a České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV). Šetření realizovala výzkumná agentura ppm factum research.

Zdroj: Češi a reklama, ČMS, POPAI CE, ČSZV, ppm factum research

Zdroj: Češi a reklama, ČMS, POPAI CE, ČSZV, ppm factum research

Ve srovnání s minulým rokem se podíl těch, kteří přiznávají nákup na základě reklamy, snížil o 5 %. Tento nákup přiznávají častěji mladší věkové skupiny a vysokoškoláci. V průběhu šetření se podíl těch, kteří nákup přiznávají, pohybuje v průměru mezi 30 – 40 %. Reklamy, které ovlivnily nákup, se i v loňském roce týkaly hlavně potravin a nápojů, kosmetiky a drogerie a elektroniky a spotřebičů. Snížil se podíl těch, kteří uvádějí, že informace z reklamy jim pomáhají při nákupu, ze 48 % v minulém roce na 38 % v současnosti.

Zdroj: Češi a reklama, ČMS, POPAI CE, ČSZV, ppm factum research

Zdroj: Češi a reklama, ČMS, POPAI CE, ČSZV, ppm factum research

Jako „přílišné“ vnímají lidé množství reklamy stále především v komerčních televizích  a přidává se k nim internet. Stále stoupá přesycenost reklamou na sociálních sítích, v posledním období především na Facebooku a Youtube (přerušování videí reklamami). Potenciálním místem pro umístění reklamy zůstává stále místo prodeje, kde kromě prezentací a ochutnávek, kterých by dlouhodobě přivítala i více čtvrtina populace, se snížilo i procento těch, kteří nepociťuji jako „přílišné“ televizní obrazovky, rozhlas a nabídku výrobků na propagačních stojanech a paletách. Je nutné počítat s tím, že vnímání reklamy na místě prodeje je ovlivněno uzavřením či omezením prodeje vzhledem k pandemii covid-19.

Zdroj: Češi a reklama, ČMS, POPAI CE, ČSZV, ppm factum research

Zdroj: Češi a reklama, ČMS, POPAI CE, ČSZV, ppm factum research

Většina populace se také domnívá, že reklama by měla být pravdivá, originální, slušná, nevtírává a neměla by využívat násilí.

Podrobnou zprávu z výzkumu Češi a reklama 2021 je možné číst v dokumentu níže.

-mav-