Mattoni 1873 bude dále marketingově podporovat zálohování

úterý, 2. března 2021, 15:45 Aktuality, Marketing MediaGuru

Zálohování je již dva roky tématem některých kampaní společnosti Mattoni 1873. A podle slov jejího generálního ředitele tomu tak bude i nadále.

Zdroj: Mattoni 1873

Zdroj: Mattoni 1873

Společnost Mattoni 1873 je již několik let aktivní v prosazování zálohování nápojových obalů. Je jedním ze zakládajících členů iniciativy Zálohujme.cz, která usiluje o cirkulární a udržitelný model fungování nápojového průmyslu v ČR. Kromě sjednocení barvy všech PET lahví, což má usnadnit recyklaci, se téma dostalo i do několika jejích reklamních kampaní. V minulosti značka Mattoni například zrecyklovala svou starou reklamu. Do budoucna počítá s tímto tématem pracovat v marketingové komunikaci i nadále.

„Téma zálohování nikdy neopustíme, budeme se tím zabývat, dokud nedosáhneme svého cíle,“ vysvětlil na dotaz MediaGuru.cz Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873, s tím, že cílem je přesvědčit investory i politiky ke změně. „Díky zálohování jsme schopni snížit využívání nových zdrojů o 85 až 90 %, proto se o to budeme snažit stále,“ dodal. 

Podobné aktivity neplánuje Mattoni 1873 jen v Česku, ale také v dalších zemích, kde působí, například Maďarsku či Srbsku. Na Slovensku se již podařilo prosadit zálohový systém, který vstoupí v platnost v příštím roce. 

Podle únorového průzkumu agentury Kantar podporuje myšlenku zavedení zálohového systému 84 % české populace. Více než polovina dotázaných (53 %) je dokonce rozhodně pro. I po zavedení záloh je 74 % lidí rozhodnuto i nadále nakupovat balené nápoje. 

Nyní představila Mattoni 1873 podobu systému vratných záloh na nápojové obaly, který na míru českému trhu navrhl tým poradenské společnosti EEIP pod vedením nedávno zesnulého profesora Michala Mejstříka. Návrh předpokládá centralizovaný systém, za jehož řízení odpovídá operátor – nezisková společnost – založená subjekty nápojového průmyslu. Systém je povinný pro výrobce, dovozce dotčených obalů i pro maloobchodní sektor. Záloha ve výši 3 Kč se týká všech jednorázových nápojových PET lahví a hliníkových plechovek o objemu od 0,1 do 3 litrů.  

„Veškeré náklady, spojené s vybudováním i provozem systému, nesou výrobci a dovozci nápojů v dotčených zálohovaných obalech. Ti ale v konečném důsledku díky uzavření cirkulární smyčky ze systému benefitují, a nejsou tak nuceni přenášet náklady na spotřebitele. Spotřebitel může tratit jen tehdy, rozhodne-li se z vlastní vůle nevrátit zálohovaný obal do systému,“ popsala návrh Dita Tesárková z EEIP.

Model také počítá s tím, že náklady obchodníků jsou operátorem kompenzovány prostřednictvím manipulačních poplatků, jejichž výše zohlední jak provozní, tak investiční náklady obou metod výkupu (manuální i automatizované). Celý systém je provozován jako neziskový. 

„Bylo by skvělé, kdyby studie motivovala naše zákonodárce uvažovat o pozitivním přístupu k zavedení plošných záloh. Ke změně by mohly přispět i nově nabyté zkušenosti ze zavádění zálohového systému na Slovensku, který začne fungovat v příštím roce,“ uzavřel Alessandro Pasquale. 

-stk-