Reklamní investice v médiích letos v únoru klesaly

středa, 24. března 2021, 17:45 Reklama MediaGuru

Začátek roku je poznamenán poklesem reklamních investic, které jsou určeny pro média.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Objem hrubých reklamních investic v médiích ve druhém letošním měsíci ve srovnání se stejným obdobím loni poklesl. Snížení se podle monitoringu Nielsen Admosphere dotklo všech mediatypů, nejvíce byla výpadky poznamenána venkovní reklama. Souhrnný meziroční pokles monitorovaných médií představoval v únoru 11 %. 

Také za období měsíců leden a únor se souhrnné reklamní investice do médií meziročně snížily, a to o téměř 9 %. Nejlépe na tom byla televizní reklama s meziročním 5% snížením, ostatní mediatypy poklesly dvouciferně.

Zdroj: Nielsen Admosphere

Zdroj: Nielsen Admosphere

Přehled neobsahuje reklamní investice na internetu, protože monitoring investic postihuje jen část internetové reklamy (display, videoreklama). 

Monitorované reklamní investice nevyjadřují skutečný objem financí směřovaných do nákupu reklamního prostoru, odráží ale trend vývoje trhu.

-mav-