Většina dospělých reklamě na sociálních sítích nedůvěřuje

středa, 24. března 2021, 07:10 Reklama, Výzkum MediaGuru

Méně než polovina dospělých důvěřuje reklamě na sociálních sítích. Oceňují však její relevanci.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Důvěryhodnost reklamy je důležitá pro rozhodování o podobě mediálního mixu. Podle nové studie společnosti YouGov, jež proběhla na téměř 19 tisících dospělých respondentech ze 17 trhů světa, se důvěra v reklamu v mediatypech v jednotlivých zemích značně liší. Reklamě na sociálních sítích důvěřuje méně než polovina dospělých –nejméně ve Velké Británii, nejvíce naopak v Indii. 

V devíti ze sledovaných zemí důvěřuje reklamě na sociálních sítích méně než čtvrtina respondentů. Ve Velké Británii, kde mají výdaje na tento typ reklamy letos přesáhnout 4,6 mld. eur (121 mld. korun), je to jen 10 %. Ve Švédsku 11 % a v Dánsku 14 %. V USA, na největším reklamním trhu sociálních sítí, ji důvěřuje jen 19 %. V Číně, která je v tomto ohledu dvojkou, 28 %. Naopak v Mexiku důvěra stoupá na 39 %, ve Spojených arabských emirátech na 45 %, a v Indii dokonce na 48 %,

Důvěra v reklamě na sociálních sítích, zdroj: YouGov

Důvěra v reklamě na sociálních sítích, zdroj: YouGov

Ve srovnání s ostatními mediatypy zaujímají sociální média z pohledu důvěryhodnosti druhé místo od konce. Lépe však skórují v relevanci. Nejvíce důvěry vzbuzuje reklama v tradičních mediatypech, jako je televize, rádio nebo tisk. 

I tak se ale reklamě na sociálních sítí dostává v poslední době více pozornosti. Téměř třetina spotřebitelů (30 %) si jí během pandemie všímají více než dřív, rovněž na ni častěji reagují. Je to dáno tím, že lidé musí více času trávit doma, a tím pádem více konzumují sociální sítě. I v tomto případě panují viditelné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi – v Indii, Indonésii, Číně, ve Spojených arabských emirátech a Mexiku si reklamy všímá a více na ni reaguje přes polovinu dotázaných. Naopak například ve Velké Británii, USA, Polsku, Francii, Německu, Dánsku nebo Austrálii, podíl lidí, kteří s reklamou na sociálních sítích interaguje, oproti průměru klesá.

-stk-