Češi nejvíc jezdí na horském kole, elektrokolo má jen 5 %

pátek, 1. dubna 2022, 07:40 Výzkum, Marketing MediaGuru

Nejčastějším typem kola, kteří Češi vlastní, je kolo horské. Elektrokola vlastní jen 5 % majitelů kol, ukazuje výzkum Nielsen Admosphere.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Téměř polovina respondentů (45 %), kteří jezdí alespoň někdy na kole, vlastní horské kolo. Pětina dotázaných má doma kolo silniční, 15 % crossové/trekingové a 12 % městské. Pouze 5 % z dotázaných cyklistů má elektrické kolo. Vyplývá to z výzkumu Nielsen Admosphere, který pro MediaGuru.cz připravila.

Přes tři čtvrtiny (76 %) respondentů alespoň někdy jezdí na kole (či elektrokole). Denně či téměř denně využívá jízdu na kole pouze 3 % respondentů, několikrát za týden 9 % a několikrát za měsíc 18 % respondentů z populace 15 a více let. Nejčastěji volenou odpovědí byla možnost několikrát za rok (26 %), což může souviset i se sezónností využívání kola.

Užívání kola v průběhu roku

Naprostá většina dotázaných (84 %), kteří jezdí na kole, uvedla, že využívá tohoto dopravního prostředku častěji v některém z ročních období. Nejoblíbenějším ročním obdobím pro jízdu na kole je léto (88 %). Častěji na kole v létě jezdí muži (94 %) než ženy (82 %) a také respondenti z Prahy, Středočeského kraje (91 %), celkově pak respondenti z Moravy (92 %) než ti z Čech (84 %). 

Horské kolo vlastní častěji muži (52 %) než ženy (37 %) a lidé s nižším vzděláním spíše než vysokoškoláci. Věková kategorie 45 a více let deklarovala vlastnictví horského kola o něco méně (33 %) než mladší respondenti. Ženy uváděly více než muži, že mají kola silniční, městská a elektrokola (horské kolo ovšem bylo i u nich nejčastější odpovědí).

Zdroj: Nielsen Admosphere

Zdroj: Nielsen Admosphere

Důvody a místo nákupu

TOP 3 faktory, podle kterých si respondenti kolo při koupi vybírali, jsou cena (37 %), účel (terén, výkonnost – 31 %) a technické vlastnosti (28 %).

Pokud si respondenti kupovali kolo sami, tedy nedostali ho darem, zakoupili ho většinově ve specializované kamenné prodejně (46 %). 21 % dotázaných zakoupilo kolo v kamenném obchodě se sportovním vybavením a potřebami a 16 % z druhé ruky. Pouze 11 % vlastníků kol pořídilo své kolo na internetu, ať již ve specializovaném e-shopu, internetovém obchodu se sport. potřebami nebo v e-shopu bez bližšího zaměření.

Každý čtvrtý neví, jakou značku vlastní

Téměř čtvrtina respondentů (23 %) neví, jakou značku kola vlastní. Pokud si však dotazovaní vzpomněli na značku, nejčastěji šlo o výrobce Author (11 %) či Olpran (9 %). Jiné značky (např. Favorit, Kellys) se objevovaly ve velmi malém zastoupení.

Kolik za nové kolo?

Respondenti, kteří jezdí na kole, uvedli, že by za nový bicykl zaplatili nejčastěji mezi 6 tis. až 15 999 Kč (39 %).

Většina cyklistů z dotazované populace 15 a více let neinvestuje ročně do cyklovýbavy příliš velké finanční obnosy. Nejčastěji voleným peněžním rozmezím (79 %) byla možnost „méně než 2 000 Kč“. 

Více než polovina o elektrokolu neuvažuje

Co se týče elektrického kola, respondenti by do jeho pořízení investovali větší částky než u kola klasického. Téměř pětina (18 %) by zaplatila v rozmezí 16 tisíc  až 30 999 Kč. Naprostá většina respondentů, kteří jezdí na kole, by si ale elektrokolo nepořídila vůbec (53 %). Nejčastěji by do nového elektrokola investovali cyklisté z nejstarší věkové kategorie a z Moravy, ale i tam se procento odmítnutí nákupu pohybuje okolo 50 %.

O výzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti byli vybíráni z Českého národního panelu.
  • Terénní sběr: 09. 02. 2022 – 14. 02. 2022
  • Cílová skupina: Internetová populace ČR 15+
  • Výběrové znaky: Pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště; váhy 0,84 – 1,23
  • Vzorek: 500 respondentů

-mav-