Reklamní investice v médiích se v roce 2021 zvýšily o 8 %

čtvrtek, 24. března 2022, 12:25 Reklama MediaGuru

Reklamní trh se v roce 2021 zotavil z dopadů pandemie covid-19 a ve srovnání s rokem 2020 zaznamenal podle monitoringu AdIntel 8% růst investic do nadlinkových médií.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Data monitoringu reklamy Nielsen Admosphere Ad Intel za rok 2021 ukazují, že nejsilnějším mediatypem byla v loňském roce opět televize. Celý trh s nadlinkovou reklamou loni dosáhl v hrubých cenách hodnoty téměř 141 miliard korun. Meziročně jde o 8% nárůst. Všechny mediatypy zároveň vykázaly meziroční nárůst ceníkové hodnoty reklamního prostoru oproti roku 2020, který tehdy zásadně ovlivnila situace kolem pandemie covid-19.

Všechny mediatypy sledované v monitoringu zaznamenaly v minulém roce nárůst ceníkové hodnoty reklamního prostoru. Nejvyšší si připsaly tištěná a rádiová reklama, růstový trend vykázala i televizní reklama a mírně i venkovní reklama, která byla citelně poznamenána omezeními proti šíření covid-19. „V růstových hodnotách roku 2021 se odráží zotavení trhu z pandemie covid-19, která ho zasáhla především v roce 2020. Například tisk díky tomu také meziročně rostl, dokonce o 11 %, ale v porovnání s hodnotami v době před pandemií covid-19 sledujeme spíše potvrzení trendu stagnace až mírného poklesu v ceně jeho reklamního prostoru,“ uvedl Tomáš Hynčica, obchodní ředitel AdIntel.

Zdroj: Nielsen Admosphere, **Do celkové ceny jsou promítnuty všechny mediatypy včetně internetu, jehož hodnota vychází v případě roku 2020 z dat zveřejněných SPIR a pro rok 2021 byla expertně upravena na základě odhadu SPIR pro rok 2021.

Zdroj: Nielsen Admosphere, **Do celkové ceny jsou promítnuty všechny mediatypy včetně internetu, jehož hodnota vychází v případě roku 2020 z dat zveřejněných SPIR a pro rok 2021 byla expertně upravena na základě odhadu SPIR pro rok 2021.

Nejsilnějšími zadavateli byly loni řetězce Lidl, Kaufland a Albert a segment potravin a potravinových řetězců zase sektorem s nejvyššími reklamními investicemi. Více v dřívějším článku

Lidl, Kaufland a Albert investovaly v roce 2021 do reklamy nejvíc

středa 2. února 2022

Přehled neobsahuje monitorované výdaje za internetovou reklamu, protože nepostihuje všechny její typy. Loňské hodnoty za internet tradičně zveřejní Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) v následujících týdnech. Do celkové zde uváděné hodnoty za rok 2021 je ale internetová reklama započítána, protože byl zohledněn právě expertní odhad SPIR. 

Ceníková hodnota není ekvivalentem reálných (čistých) investic do nákupu reklamního prostoru (na reálnou cenu, kterou firmy za nákup reklamního prostoru skutečně zaplatí, má vliv řada faktorů jako celkový objem nakoupeného prostoru, uplatnění slev, barterové spolupráce a podobně). Reporting ceníkových hodnot reklamního prostoru ovšem zachycuje vývoj a trendy současného reklamního trhu (umožňuje např. porovnávat jednotlivé zadavatele, média nebo odvětví mezi sebou apod.).

-mav-