Výzkum: České hudební festivaly a jejich návštěvnost

pondělí, 13. června 2022, 07:20 Marketing, Výzkum MediaGuru

Zhruba polovina české internetové populace starší 15 let alespoň někdy navštíví některý z českých hudebních festivalů, ukazuje výzkum Nielsen Admosphere. Co dál prozradil o českých hudebních festivalech?

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Zhruba polovina české internetové populace starší 15 let alespoň někdy navštíví některý z českých hudebních festivalů, přičemž návštěvnost festivalů obecně klesá s rostoucím věkem, a naopak roste s vyšším vzděláním a větším sídlem. Častěji navštěvují více festivalů ročně muži než ženy. Ukazuje to výzkum Nielsen Admosphere zpracovaný pro MediaGuru.cz. 

K nejznámějším festivalům patří Colours of Ostrava, Rock for People a Hrady CZ, které zná zhruba polovina respondentů. Mácháč a Votvírák zná shodně 40 %, Masters of Rock 25 % a Hip Hop Kemp 17 %. Více než desetina však uvedla také odpověď „jiný“ (než ve výčtu nabízený festival). Další české hudební festivaly nebyly zastoupeny častěji než přibližně desetinou dotázaných. Znalost českých hudebních festivalů obecně roste se vzděláním a je nižší v nejstarší věkové skupině (45 a více let).

Zároveň je ale třeba dodat, že více než polovina respondentů (56 %), která uvedla, že některý z českých hudebních festivalů zná, žádný z nich v minulosti nenavštívila. Jediným v minulosti výrazněji častěji navštíveným festivalem byl Hrady CZ (17 %). Následovaly festivaly Rock for People a Colours of Ostrava (shodně 8 %), Votvírák (7 %), Mácháč (6 %) a Masters of Rock (5%). Ostatní festivaly se objevovaly jen v malém zastoupení (méně než 5 %).

Méně než jednou ročně běžně navštěvuje festivaly čtvrtina dotázaných, jeden festival ročně pak méně než pětina, 2-3 festivaly ročně 8 % dotázaných, více než 4 festivaly ročně navštěvuje pouze 1 % respondentů. Změny  v chování v souvislosti s pandemií covid-19 příliš registrovány nejsou. 7 z 10 respondentů, kteří alespoň někdy festivaly navštěvují, uvedlo, že se jejich postoj v návaznosti na pandemii covid-19 nijak nezměnil.

V minulosti navštívili české hudební festivaly častěji muži než ženy, mladší věkové skupiny (15-44 let) oproti té nejstarší (45 a více let), lidé s maturitou a vysokoškolsky vzdělaní oproti těm se základním vzděláním a střední školou bez maturity a respondenti z měst oproti těm z vesnic.

Hudební festivaly, celý vzorek N = 506, zdroj: Nielsen Admosphere

Hudební festivaly, celý vzorek N = 506, zdroj: Nielsen Admosphere

Nejčastěji se respondenti, kteří alespoň někdy navštěvují festivaly, o nich obvykle dozvídají z internetu a od přátel a známých (oboje 2 ze 3 respondentů). Z rádia a billboardů, plakátů a venkovních reklam se o českých hudebních festivalech obvykle dozvídá téměř třetina z dotázaných. Přímo na stránkách festivalu/agentury pořádající festival a z televize se informace obvykle dozvídá zhruba pětina respondentů, z tisku 11 % a z jiného zdroje méně než 1 %.

Častěji se ke zdrojům informací o festivalech, ať už v jakékoliv podobě, dostávají ženy než muži. Nejmladší věková kategorie 15-34 let oproti starším se častěji dozvídá o českých hudebních festivalech ze všech jiných zdrojů než z televize a tisku, skupina věkově nejstarší (45 a více let) naopak využívá těchto zdrojů nejčastěji v rámci věkových skupin.

O výzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti byli vybíráni z Českého národního panelu
  • Terénní sběr: 10. 5. 2022 – 16. 05. 2022
  • Cílová skupina: Internetová populace ČR 15+
  • Vzorek: 506 respondentů

Kampaně letních festivalů posilují, nejistota v lidech zůstává

úterý 3. května 2022

Festivalům se nedostávají lidé, vyzývají fanoušky k zapojení

úterý 24. května 2022

-mav-