Čtvrtina nakupujících využívá slevové akce častěji než dřív

pondělí, 21. listopadu 2022, 15:45 Aktuality, Výzkum, Retail MediaGuru

Každý čtvrtý nakupující Čech využívá slevové akce více než dříve, ukazuje výzkum Stem/Mark pro Českou distribuční. Slevovými akcemi se řídí především čtenáři tištěných letáků.

Zdroj: Česká distribuční

Zdroj: Česká distribuční

Čtvrtina nakupujících v Česku využívá slevové akce mnohem více než v minulosti. Každý desátý Čech dříve slevové akce nevyužíval, ale v poslední době nově začal. Nejvíce je to patrné mezi muži a věkovou skupinou do 30 let. Více než polovina (57 %) oslovených respondentů uvedla, že slevové akce využívá stejnou měrou jako v minulosti. Vychází to z aktuálního průzkumu agentury Stem/Mark pro Českou distribuční. Ta je součástí skupiny Vltava Labe Media a zároveň největším distributorem akčních a slevových letáků v České republice.

„Výsledky průzkumu potvrzují, že v aktuální době rostoucí inflace a všeobecného zdražování se zvyšuje také obliba slevových akcí, a to napříč věkovými skupinami obyvatelstva České republiky. Pro spoustu lidí jsou slevové akce, resp. výše slev, primárním faktorem, podle něhož se rozhodují, kterou prodejnu navštíví. Platí to zejména pro čtenáře tištěných letáků, kteří díky nim mají přehled, co a kde mohou výhodně nakoupit. Ti také výrazně více využívají věrnostní karty či mobilní aplikace obchodních řetězců, než osoby, které o tištěné letáky nejeví zájem,“ říká Jaroslav Staněk, obchodní ředitel České distribuční.

Tři čtvrtiny respondentů navštíví během týdne 2-3 obchody, zatímco 9 % osob navštěvuje 4 a více prodejen. Každý pátý Čech navštěvuje pouze svůj oblíbený obchod, na který je zvyklý. Při výběru obchodu pro větší pravidelné nákupy hraje největší roli vzdálenost od bydliště (51 % odpovědí), spolu s aktuálními slevovými akcemi (49 %). Na třetím místě je nabízený sortiment (36 %).

Zdroj: Česká distribuční

Zdroj: Česká distribuční

Výrazné rozdíly při výběru obchodu panují mezi čtenáři letáků a těmi, kterým letáky do schránky nechodí, ani si je jinak neobstarávají. Zatímco čtenáři tištěných letáků se řídí především podle slevových akcí (55 %), pro osoby, které nejeví zájem o letáky, je rozhodujícím faktorem vzdálenost od bydliště (61 %).

Vzdálenost obchodu od bydliště je pro obě pohlaví přibližně stejně klíčová. Slevové akce jsou výrazně častěji rozhodující pro výběr obchodu u žen, všechny ostatní faktory jsou častěji důležitější pro muže (např. značka nebo velikost obchodu).

Nejčastěji jsou lidé ochotni cestovat do obchodu pro pravidelný větší nákup v časovém rozmezí 11 až 20 minut. Pouze každý desátý člověk je za nákupem ochoten cestovat déle než 30 minut. Čtvrtina respondentů cestou za nákupem nechce trávit déle než 10 minut, častěji jsou to muži. Ženám naopak nevadí cestovat 21 až 30 minut.

Alespoň jednu plastovou věrnostní kartu obchodního řetězce (např. Tesco Clubcard nebo Billa Bonus Club) využívají dvě třetiny osob. Jednu až dvě karty používá 31 % osob, více než dvě karty 36 % osob. Každý pátý respondent dříve plastové věrnostní karty využíval, ale nyní používá spíše chytrý telefon. Čtenáři tištěných letáků využívají plastové věrnostní karty výrazně více (alespoň jednu 72 % z nich) oproti lidem, kteří o tištěné letáky nejeví zájem (54 %).

O průzkumu

Průzkum s názvem Účinnost tištěných reklamních letáků mezi nakupujícími ČR realizovala agentura Stem/Mark v září 2022. Byl zaměřen na osoby ve věku 18-65 let, které jsou (spolu)odpovědné za nákup potravin, dalšího zboží a služeb pro domácnost. Průzkumu se zúčastnilo 1500 respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek populace České republiky podle věku, pohlaví, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.

-mav-