Startuje další kampaň o antibiotické rezistenci

neděle, 20. listopadu 2022, 08:35 Aktuality, Reklama MediaGuru

Státní zdravotní ústav spouští další vlnu své edukační kampaně, v níž upozorňuje na nadužívání antibiotik.

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav startuje 18. listopadu – na Evropský antibiotický den –  další vlnu své edukační kampaně o antibiotické rezistenci, jež byla poprvé spuštěna loni. Cílem je posílit znalosti veřejnosti o tom, že nadužívání antibiotik vede k tomu, že přestávají fungovat a bakterie se vůči nim stávají imunní. 

„Na možnou ztrátu účinků antibiotik upozorňoval už jejich objevitel, Alexander Fleming. Jeho obavy se bohužel naplnily a celý svět již několik let řeší situace, kdy antibiotika nejsou v léčbě efektivní. V ČR zemře dokonce více pacientů na důsledky antibiotické rezistence než na autonehody. Jednou z příčin je fakt, že s nimi zacházíme neuvážlivě. Cesta ke zlepšení spočívá i v edukaci společnosti. Je důležité, aby lidé věděli, že antibiotika ztrácí sílu, ale každý z nás může pomoci tuto nepříznivou situaci zvrátit,“ objasňuje lékařka Helena Žemličková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika SZÚ. 

Kampaň poběží v televizi, rádiu, tisku, outdooru a na internetu. Jedním ze stěžejních nástrojů je animovaný spot a píseň Antibiotika, kterou složil Jan Pokorný, známý jako Pokáč, a nahrál Jiří Burian. Pod kreativou jsou podepsány agentury Remmark McCann Prague. 

Tématem Evropského antibiotického dne budou mýty o antibioticích. Prostřednictvím pěti videí upozorní na hlavní rozšířené omyly o antibiotické rezistenci a o antibioticích. „V ordinaci se setkávám s řadou mýtů, které o antibioticích kolují. Mezi ně například patří, ,že je třeba je dobrat, když už jednou byla léčba zahájena', i když třeba pozdější vývoj poukáže spíše na virovou infekci, na kterou principiálně nefungují. Dále se mezi ně řadí, ,že je třeba se jimi preventivně vybavit do domácí lékárničky', ,že kašel trvající druhý týden už je na antibiotika', ,že když minule pomohla, pomohou nyní také' (i když se jedná o jinou infekci) a ,že třídenní antibiotika vyřeší obtíže, které by se jinak táhly týdny'. Mýtů je mnoho a povídání si o nich je naším denním chlebem,“ vysvětluje praktická lékařka Ludmila Bezdíčková.

V rámci osvěty v boji proti antibiotické rezistenci probíhá rovněž od 14. listopadu do 20. listopadu tzv. Antibiotický týden, do něhož se zapojily lékárny. Tematicky se zaměřují převážně na antibiotika lokální, která jsou obvykle ve formě mastí, zásypů nebo roztoků.

-stk-