Češi a reklama: Podle reklamy nakupuje téměř 40 % lidí

čtvrtek, 23. února 2023, 07:30 Reklama, Výzkum MediaGuru

Podíl tuzemské populace nakupující podle reklamy se loni meziročně mírně zvýšil. Dlouhodobě se v průměru pohybuje na úrovni 30 až 40 %, vyplývá z výzkumu Češi a reklama.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Nákup na základě reklamy přiznává 38 % české populace. Vyplývá to z nové vlny výzkumu Češi a reklama, který každoročně zveřejňuje Česká marketingová společnost ve spolupráci s ppm factum. Letos představila jubilejní, 30. ročník výzkumu.

Častěji podle reklamy nakupují ženy a lidé mladší. Nejčastěji vzpomínanou reklamou, která nákupní chování ovlivnila, jsou reklamy na potraviny, nápoje, elektroniku, drogerii a kosmetiku.

Procento lidí, kteří do výzkumu uvedli, že nakupují podle reklamy, se dlouhodobě od roku 1994 pohybuje v průměru mezi 30 až 40 %. Pomoc reklamy při nákupu přiznává celkem 35 % dotázaných, což je stejně jako v loňském roce. Jde především o mladší věkové skupiny do 30 let.

Nákup na základě reklamy, 1994-2023, zdroj: Česká marketingová společnost, ppm factum

Nákup na základě reklamy, 1994-2023, zdroj: Česká marketingová společnost, ppm factum

Nákup na základě reklamy, 1994-2023, zdroj: Česká marketingová společnost, ppm factum

Nákup na základě reklamy, 1994-2023, zdroj: Česká marketingová společnost, ppm factum

Intenzitu reklamy vnímají lidé stále především v komerčních televizích. Přesycenost reklamou na Nově a Primě po loňském poklesu podle letošní vlny výzkumu opět stoupla. Přesto má vliv na nákupní chování – až 36 % z těch, kteří přiznávají nákup na základě reklamy, uváděj jako zdroj televizi. Častěji ženy a vyšší věkové kategorie.

Starší lidé také častěji využívají letáky. Mladší lidé se více soustředí na sociální sítě.

Zastavila se a snížila deklarovaná přesycenost reklamou na internetu a sociálních sítích. Potenciálním místem pro umístění reklamy zůstává stále místo prodeje, ochutnávky a prezentace – navýšení přivítala téměř čtvrtina populace. Propagační materiály na místě prodeje využívá 37 % respondentů, nejčastěji je to věková skupina 30 - 45 let (48 %).

Postoje k roli reklamy ve společnosti zůstávají ambivalentní. Část populace si uvědomuje důležitost reklamy pro ekonomiku i média, ale vidí i její negativní dopady. Zhruba na stejné úrovni zůstává procento těch, kteří jsou přesvědčeni o manipulativní roli reklamy. Poněkud se zvýšil podíl těch, kteří projevují realistický pohled na reklamu, tj. uznávají její význam pro ekonomiku a považují ji za součást moderního života.

Stejně jako v minulých šetřeních jsou restriktivní postoje nejvýraznější u reklamy na cigarety, i když je reklama na tabákové výrobky již řadu let zakázaná. Na druhém místě je to reklama na tvrdý alkohol, přetrvává tolerantní postoj k reklamě na pivo, víno a volně prodejné léky.

„Výzkum probíhá pravidelně každoročně od roku 1993. V letošním roce proběhla 40. vlna tohoto šetření, který byl v prvních letech realizován několikrát ročně. Od roku 2018 je šetření realizováno CAWI Omnibusem ppm factum. Základní výzkumné otázky zůstávají stejné, ale postupně zařazujeme aktuální témata odpovídající vývoji a významu reklamy nejen jako součásti marketingového mixu, ale jako součásti našeho života a důležitého společenského jevu,“ uvedla Jitka Vysekalová autorka a zakladatelka výzkumu.

Data k výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě 2023 si můžete prohlédnout v prezentaci níže. Přináší základní výsledky. Podrobnější data lze získat z prodejní zprávy. 

O výzkumu Češi a reklama

  • Dodavatel: ppm factum research 
  • Cílová skupina: Online populace ČR ve věku 15 let
  • Metoda: CAWI Omnibus (syndikovaný výzkum)
  • Sběr dat: 9.1.2023 – 18.1.2023
  • Velikost výběrového souboru: n=1000
  • Výběr: reprezentativní výběr se stanovením kvót na pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a region
  • Analýza: zpracování statistickým programem SPSS, čištění dat, třídění 1. a 2. stupně

-mav-