Výzkum: S cestovní kanceláří vyjede v létě třetina Čechů

úterý, 27. června 2023, 07:10 Výzkum MediaGuru

Služeb cestovní kanceláře využije při letošních letních dovolených třetina Čechů, vyplývá z výzkumu Ressolution Group a Nielsen.

Ilustrační foto, zdroj: Unsplash

Ilustrační foto, zdroj: Unsplash

Třetina dotázaných, kteří plánují v letošní letní sezóně dovolenou, je nakloněna využití služeb cestovní kanceláře. Naopak 60 % respondentů neplánuje využít podobné služby a zbylých 8 % dotázaných není rozhodnuto. Vyplývá to z výzkumu Ressolution Group a Nielsen, který byl realizován pro MediaGuru.cz na vzorku Českého národního panelu.

Určitě plánuje využít služby cestovní kanceláře či agentury 16 % mužů, zatímco u žen je tato odpověď častější a uvedlo ji 25 %. Rekreaci naplánovanou cestovní kanceláří určitě nebo spíše preferuje 36 % dotázaných
s maturitou a v kategorii vzdělání bez maturity má v úmyslu využít služby kanceláře či agentury 27 % respondentů. Významný rozdíl je u dotázaných z Prahy a Středočeského kraje – služby cestovní kanceláře chce určitě nebo spíše vyhledat 24 %, zatímco na Moravě vyjádřilo zájem o kanceláře či agentury 45 % respondentů.

Tři pětiny dotázaných, kteří neplánují využít služby cestovní kanceláře, se ztotožňují s tvrzením, že je baví plánovat dovolenou bez pomoci kanceláře či agentury. Pro 42 % respondentů je problémem pevný program zájezdu a považují jej za příliš zavazující. Dotázané také odrazuje vysoká cena (26 %) a neochota strávit dovolenou s cizími lidmi je překážkou pro 22 %.

Pro polovinu respondentů, kteří plánují využít služeb cestovní kanceláře, je nejčastější motivací časová úspora při plánování dovolené a pocit jistoty v cizině (např. v případě úrazu či nenadálé komplikace s ubytováním apod.). Třetinu dotázaných motivuje možnost česky hovořícího průvodce/delegáta. Výsledné cenové zatížení motivuje 29 % respondentů, kteří souhlasí s tvrzením, že dovolená s cestovní kanceláří či agenturou vyjde levněji, než kdyby všechny služby kupovali zvlášť.

Muži výrazně častěji než ženy nevidí žádnou potencionální motivaci k využití cestovní kanceláře či agentury – uvedlo to 45 % mužů, u žen je taková reakce méně častá – souhlasí s tím 29 %.

Z výzkumu dále vyplynulo, že 70 % respondentů plánuje v letošní letní sezóně alespoň třídenní dovolenou. Třetina plánuje pouze tuzemskou rekreaci a 14 % pouze dovolenou v zahraničí. Čtvrtina dotázaných chce rozdělit svůj volný čas mezi Česko a zahraniční destinaci. Rozhodnutí, zda změní své obvyklé prostředí, zatím neučinilo 13 % respondentů a 17 % dovolenou neplánuje.

Zdroj: Ressolution Group, Nielsen

Zdroj: Ressolution Group, Nielsen

S rostoucím stupněm vzdělání také roste procento respondentů plánujících rekreaci. Dovolenou doma i v zahraničí zvažuje 41 % dotázaných s nejvyšším stupněm vzdělání, zatímco u respondentů s maturitou je to čtvrtina. Zájem o pouze tuzemskou rekreaci je častější u dotazovaných z Prahy a Středočeského kraje (36 %) než u respondentů z Moravy (28 %).

Tři čtvrtiny respondentů plánujících v letošní letní sezóně dovolenou zamýšlejí vyrazit na 1 nebo 2 rekreace, 36 % se přiklání k jedné dovolené a 41 % ke dvěma rekreacím. Dalších 18 % připouští možnost tří a více dovolených a 5 % dotázaných v počtu rekreací zatím nemá jasno.

U mužů (38 %) je mírně častější jedna dovolená než u žen (34 %). Významnější rozdíl je u tří dovolených, kde tuto možnost uvedlo 17 % žen a 10 % mužů. Nejmladší věková skupina (15–34 let) nejčastěji plánuje jednu rekreaci (43 %), zatímco u starší věkové skupiny (35–54 let) je to o 11 p. b. méně (32 %). Konkrétněji polovina dotázaných ve věku 35–54 let preferuje dvě dovolené. Tři rekreace plánují častěji respondenti s vysokoškolským titulem (19 %) než ti s nejnižším stupněm vzdělání (8 %).

Z dotázaných, kteří mají letos zájem o dovolenou v zahraničí, upřednostňuje pětina respondentů Chorvatsko. Mezi další oblíbené destinace patří Itálie a Slovensko (obě 14 %) a Řecko (11 %). Nejoblíbenější pětku uzavírá Španělsko (10 %). Zájem o rekreaci v dalších evropských zemích nebo mimo Evropu (Egypt a Turecko) uvedlo méně než 10 % respondentů.

Respondenti, kteří plánují během letní sezóny rekreaci, nejčastěji uvádějí poznávací dovolenou (40 %), odpočinek u moře (37 %) a turistickou dovolenou (27 %). Necelá pětina dotazovaných plánuje rekreaci na pronajaté chatě nebo dovolenou u jezera či rybníka.

O výzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti byli vybíráni z Českého národního panelu.
  • Terénní sběr: od 10. 5. do 25. 5. 2023
  • Cílová skupina: Internetová populace ČR 15+
  • Vzorek: 515 respondentů
  • Realizátor: Ressolution Group, Nielsen

-mav-