Black Friday ovlivňuje nákupní chování u čtvrtiny Čechů

úterý, 24. října 2023, 07:10 Retail, Výzkum MediaGuru

Nabídky Black Friday ovlivňují nákupní chování čtvrtiny české onlinové populace starší 15 let. Zájem o nákup zboží na Black Friday s přibývajícím věkem klesá, ukazuje průzkum Ressolution Group a Nielsen.

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Většina Čechů (57 %) ještě neví, jestli využije nákupních slevových nabídek Black Friday, které připadají na 24. listopadu. Nákupy naopak plánuje 16 % respondentů a necelá třetina (27 %) se do nakupování nezapojí. Vyplývá to z průzkumu Ressolution Group a Nielsen pro MediaGuru.cz, který se uskutečnil na vzorku Českého národního panelu. Z těch, kteří se pro nákup rozhodli, plánují dvě pětiny respondentů využít pouze online obchod.

Čtvrtina respondentů dále do průzkumu uvedla, že slevové akce u příležitosti Black Friday ovlivňují jejich nákupní chování. Více než polovina (60 %) těchto respondentů čeká s nákupem některého zboží právě na Black Friday. Třetina dotázaných také uvádí, že využije této slevové akce k nákupu většiny vánočních dárků. Ze všech respondentů, kteří uvedli, že Black Friday mění jejich nákupní chování, 4 % uvedla, že na ně celá událost má odrazující efekt, a proto se ji snaží ignorovat nebo se jí vyhnout. Z respondentů, kteří letos plánují na Black Friday nakupovat, si 39 % předem stanoví finanční limit své útraty, zbylých 61 % respondentů si žádný limit nestanovuje.

Zájem o nákup zboží na Black Friday s přibývajícím věkem klesá. V nejmladší kategorii respondentů od 15 do 34 let uvedlo 19 % respondentů, že zvažuje nákup nějakého produktu. V nejstarší kategorii od 55 let výše nákup určitého produktu zvažuje pouze 10 % respondentů.

Polovina respondentů, kteří uvedli, že budou na Black Friday kupovat nějaký produkt, využije slevových akcí k nákupu oblečení a bot. Více než čtvrtina respondentů také plánuje nákup sportovního oblečení či jiných sportovních potřeb. O něco menší zájem (22 %) je pak o nákup kosmetiky, drogerie a parfémů, v těsném závěsu je nákup počítače či notebooku (21 %) a tzv. černé elektroniky (20 %), což je souhrnné označení pro Hi-fi, TV, herních konzolí a podobně. Naopak nejnižšímu zájmu se těší nákup fotoaparátů a elektronických knih.

Zdroj: Ressolution Group, Nielsen

Zdroj: Ressolution Group, Nielsen

Necelé dvě třetiny respondentů uvádí, že Black Friday je pro ně jen jedna slevová akce z mnoha, a tedy na ní nevidí nic výjimečného. Tento názor sdílí podobné množství mužů a žen a nejvíce je tento názor slyšet od obyvatel velkých měst. Čtvrtina respondentů uvádí, že na danou problematiku nemá vyhraněný názor.

Polovina respondentů zastává názor, že slevy v rámci akce Black Friday jsou jen na oko a zboží stojí téměř stejně, co jindy. V lednu letošního roku ale nabyla účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele, která zaručuje, že uvedená sleva je z ceny výrobku, jakou obchodník deklaroval alespoň před 30 dny. Je tedy otázkou, jak budou respondenti reagovat, až se tento systém zažije.

Pokud jde o otázku, zda právě Black Friday pomůže respondentům objevit nové produkty, které by jim jinak zůstaly skryty, dvě pětiny respondentů reagují negativně. Třetina respondentů na tuto otázku nedokáže jednoznačně odpovědět a zbývajících 27 % s tvrzením souhlasí.

Naprostá většina respondentů (92 %) pak ví, co pojem Black Friday znamená. Znalost pojmu je podle průzkumu do jisté míry generační záležitost. 96 % respondentů mezi 15 a 34 lety věku Black Friday znalo, zatímco v nejstarší skupině respondentů (od 55 let věku) to bylo jen 85 %. 

O průzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti byli vybíráni z Českého národního panelu.
  • Terénní sběr: od 14. 9. do 20. 9. 2023
  • Cílová skupina: Internetová populace ČR 15+
  • Výběrové znaky: Pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště; váhy 0,69–1,23
  • Vzorek: 523 respondentů
  • Realizace: Ressolution Group, Nielsen

-mav-