Češi si svátek svatého Martina spojí s husou, Beaujolais s vínem

čtvrtek, 23. listopadu 2023, 07:05 Výzkum MediaGuru

Největší podíl české online populace starší 18 let má svátek svatého Martina spojený s husou nebo s pranostikou o svatém Martinovi přijíždějícím na bílém koni, ukazuje výzkum Ressolution Group a Nielsen.

Ilustrační foto, zdroj: Vinařský fond ČR

Ilustrační foto, zdroj: Vinařský fond ČR

Největší podíl české onlinové populace starší 18 let (65 %) má svátek svatého Martina spojený s husou nebo s pranostikou o svatém Martinovi přijíždějícím na bílém koni. S mladým, tzv. svatomartinským vínem si 11. listopad spojuje 45 % respondentů. Více něž pětina respondentů uvádí v asociaci se svátkem konání slavností svatého Martina. Jedna desetina dotázaných si svátek spojuje s tradičním pečivem, 2 % dotázaných s koledou. Ukazuje to výzkum zaměřený na svatomartinský svátek a tradici Beaujolais, který pro MediaGuru.cz připravily agentury Ressolution Group a Nielsen.

Téměř polovina dotázaných (48 %) uvádí, že svatomartinská vína nevyhledává, ale když jsou, ochutná je. 17 % respondentů tato vína ani neochutná. Na rozdíl od nich 12 % pije svatomartinská vína cíleně v době svátku svatého Martina. Více než pětina dotázaných (23 %) vína obecně vůbec nepije.

Oblastí s největším podílem dotázaných, kteří cíleně nebo příležitostně pijí svatomartinské víno, je PrahaStředočeský kraj. Dosahuje 65 %. Zhruba dvě třetiny respondentů s vysokoškolským vzděláním (64 %) svatomartinská vína sice cíleně nevyhledává, ráda je ovšem ochutná. Dotázaných s nejnižším vzděláním takto odpovědělo 38 %.

Více než čtvrtina dotázaných (26 %) uvádí, že jí tradiční svatomartinskou husu, připravuje ji ovšem někdo z rodiny či blízkých. 22 % ji konzumuje i připravuje. Největší podíl dotázaných (40 %) nicméně uvádí, že svatomartinskou husu nepřipravuje, ani ji nekonzumuje.  

Základ: Celý vzorek, N=487, zdroj: Ressolution Group

Základ: Celý vzorek, N=487, zdroj: Ressolution Group

Tradici francouzského svátku Beaujolais nezná téměř 60 % českých respondentů, proto si ani tento svátek s ničím nespojují. Více než jedné čtvrtině respondentů (27 %) se v souvislosti se svátkem Beaujolais vybaví mladé francouzské víno. 6 % dotázaných si Beaujolais spojuje s francouzskými sýry, stejný podíl respondentů si v asociaci se svátkem vzpomene na kohouta na víně. 

Ženy častěji než muži uvádí, že tradici Beaujolais neznají, uvedlo tak 62 % dotázaných žen, mužů pouze 54 %. Spojení svátku Beaujolais s mladým francouzským vínem je nejčastější u respondentů starších 55 let. Tuto asociaci má 43 % z nich. Tato asociace se častěji objevuje také u respondentů s rostoucím vzděláním

Dvě pětiny (39 %) Beaujolais nevyhledávají ani neochutnávají. Zhruba třetina respondentů (34 %) uvádí, že dané víno nevyhledává, ovšem ochutná, když na něj narazí. Cíleně si Beaujolais vybírají k pití 3 % dotázaných. 23 % respondentů víno vůbec nepije. Respondenti, kteří Beaujolais nevyhledávají, když na něj ovšem narazí, rádi ho ochutnají, jsou častěji z nejstarší věkové kategorie. Dotázaných starších 55 let takto odpovědělo 44 %. Respondentů ve věku 18-34 let se shodnou odpovědí je o 15 procentních bodů méně. 

Naprostá většina dotázaných (87 %) kohouta přímo v souvislosti se svátkem Beaujolais nejí ani nepřipravuje.

Základ: Celý vzorek, N=487, zdroj: Ressolution Group

Základ: Celý vzorek, N=487, zdroj: Ressolution Group

O výzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti byli vybíráni z Českého národního panelu.
  • Terénní sběr: od 06. 11. do 12. 11. 2023
  • Cílová skupina: Internetová populace ČR 18+
  • Výběrové znaky: Pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště; váhy 0,68–1,40
  • Vzorek: 487 respondentů
  • Realizace: Ressolution Group, Nielsen

-mav-