Propojená zařízení jsou pro dvě třetiny spotřebitelů nezbytná

úterý, 16. ledna 2024, 14:50 Výzkum, Internet & Mobil MediaGuru

Většina uživatelů propojených zařízení by dalo přednost jednomu rozhraní, které by umožnilo interoperabilitu všech zařízení, ukazuje výzkum Capgemini. 

Zdroj: Unsplash

Zdroj: Unsplash

Propojená zařízení, mezi něž se řadí například chytré hodinky, domácí spotřebiče, termostaty, ale zdravotní výrobky, se staly podle studie společnosti Capgemini nedílnou součástí života dnešních spotřebitelů. Více než třetina spotřebitelů plánuje v příštím roce nakoupit více propojených zařízení, přičemž největší zájem budou mít o produkty pro zdraví a zabezpečení domácnosti. Současně spotřebitelé očekávají, že prodejci převezmou větší odpovědnost za otázky udržitelnosti, jako je elektronický odpad, a zajistí silnější ochranu dat.

Průzkum zjistil, že 67 % spotřebitelů považuje propojené produkty za nezbytnost a 41 % tvrdí, že jim pomáhají šetřit čas a méně je zatěžují. Přenosnou elektroniku lidé využívá i ve chvíli, kdy se snaží jinak omezit čas strávený u obrazovky

„Spotřebitelé používají propojená zařízení jako prostředek, který jim usnadňuje život, ale mohou být mnohem víc než to. Propojená zařízení mají potenciál umožnit hyperpersonalizované produkty a služby. Technologie, jako je generativní umělá inteligence, mohou pomoci dosáhnout nové úrovně propojených zkušeností a spokojenosti spotřebitelů. Je však stále třeba se více zaměřit na otázky týkající se ochrany soukromí a bezpečnosti dat, aby byla zajištěna důvěra spotřebitelů, spolu se závazkem ke skutečné interoperabilitě a bezproblémovému propojení. Bez těchto prvků budou uživatelé frustrovaní a dynamika trhu se zpomalí. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje povědomí o elektronickém odpadu a uhlíkové stopě, musí být součástí rovnice také očekávání spotřebitelů ohledně udržitelnosti výrobků,“ přibližuje za Capgemini Nicolas Rousseau

Čtyři z pěti spotřebitelů využívá propojený zábavní systém, včetně chytrých televizorů a herních systémů, a propojená zábavní zařízení jsou tak celosvětově nejoblíbenějšími propojenými produkty. Nadále roste i obliba propojených vozidel, které v současné době vlastní 60 % spotřebitelů. Míra vlastnictví se však v jednotlivých zemích značně liší, nejvyšší je v USA (77 %) a nejnižší v Kanadě (38 %).

V příštích 12 měsících se budou nejvíce kupovat chytré zabezpečení domácnosti a chytrá zdravotní péče, což ukazuje rostoucí důraz na osobní bezpečnost, pohodu a další integraci technologií do každodenního života. Zdravotní nositelnou elektroniku si chystá koupit 29 % dotázaných.

Podle průzkumu by mělo být výrobce propojené produkty prioritou řešení interoperability a snadného používání. Orientace mezi ekosystémy zařízení může být náročná: téměř dva ze tří spotřebitelů (65 %) tvrdí, že by bylo pohodlnější, kdyby pro všechny připojené produkty existovalo jednotné rozhraní.

Zvyšuje se také povědomí spotřebitelů o elektronickém odpadu a uhlíkové stopě (68 % respondentů): chtějí, aby společnosti, které produkty vyvíjejí, zajistily jejich udržitelnost a aby získaly informace o uhlíkové stopě zařízení. Spotřebitelé projevují obavy z nedostatku možností recyklace a způsobů odpovědné likvidace elektronického odpadu, přičemž 50 % spotřebitelů má doma zastaralé technologické výrobky, které podle nich nelze bezpečně zlikvidovat.

Další obavou spotřebitelů je bezpečnost dat, neboť jen 36 % z nich vyjádřilo spokojenost s ochranou osobních údajů, kterou propojené produkty nabízejí. Zajímavé je, že zatímco důvěra v data získaná prostřednictvím zdravotnických nositelných zařízení je vysoká, až 56 % respondentů se cítí zranitelných, pokud jde o společnosti, které mají přístup k jejich zdravotním údajům prostřednictvím připojených produktů.

-stk-