Odborová organizace ČRo odmítá navržené propouštění

středa, 20. června 2018, 18:20 Aktuality, Rádio , Aktualizováno MediaGuru

Podle odborářů Českého rozhlasu nemá vedení ČRo představu, jakou bude mít propuštění na program.

Foto: Český rozhlas

Foto: Český rozhlas

Odborová organizace Českého rozhlasu a další pracovníci Českého rozhlasu odmítli chystané propouštění, o kterém na začátku června 2018 informoval generální ředitel ČRo René Zavoral. Z rozhlasu by podle dřívějších informací mělo odejít 100-120 zaměstnanců z celkových 1,5 tisíce. Členové odborů i neorganizovaní pracovníci na středeční mimořádné schůzi představili Otevřený dopis proti nesystémovému propouštění zaměstnanců ČRo v tomto znění:

  • Rada odborové základní organizace a níže podepsaní pracovníci a pracovnice Českého rozhlasu odmítají plánované propuštění 100 – 120 zaměstnanců, které generální ředitel Českého rozhlasu vyhlásil 5. června 2018.
  • Nepříznivou finanční situaci Českého rozhlasu nezavinili zaměstnanci, a proto nemohou na překotné řešení situace doplatit ztrátou místa. Za vývoj finanční bilance nesou zodpovědnost představitelé managementů – minulých i současného. Přesto ještě 5. června 2018 trval generální ředitel na tom, že nebude usilovat o zvýšení koncesionářských poplatků.
  • Jsme přesvědčeni, že propuštění zaměstnanců na principu plošně stanovených kvót se negativně promítne do úrovně programu. Po takto masivním odchodu zaměstnanců nebude v žádném případě možné zachovat dosavadní rozsah a kvalitu služeb Českého rozhlasu.
  • Požadujeme, aby vedení Českého rozhlasu od tohoto záměru ustoupilo a předložilo personální koncepci s návazností na koncepci rozvoje a programu Českého rozhlasu.

Pod dopis se mělo za jednu hodinu podepsat více než 100 pracovníků, podpisové archy jsou nyní k dispozici dalším zaměstnancům Českého rozhlasu.

„Vedení Českého rozhlasu prosazuje masivní propouštění bez představy, jaké dopady to bude mít na úroveň programu,“ varuje předseda Rady odborové základní organizace Jiří Hubička

Sběr podpisů potrvá do 27. června 2018. Iniciátoři dopisu předali text vedení Českého rozhlasu a následně ho zaslali na vědomí Radě Českého rozhlasu, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Volebnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Českomoravské konfederaci odborových svazů a ministerstvu kultury ČR.  

Na aktivitu odborů reagovalo ve čtvrtek 21. června vedení Českého rozhlasu, a to stanoviskem, v němž „chce uvést na pravou míru údaje obsažené v otevřeném dopisu Radě OZO“.  Vedení České rozhlasu mj. ve stanovisku uvedlo, že bude usilovat o to, aby mu zůstala výjimka v zákoně o DPH a také, že bude usilovat o navýšení rozhlasového poplatku. Plné znění si můžete přečíst v přiloženém souboru níže.

Českého rozhlasu má letos odejít asi 120 zaměstnanců z celkových 1583. Důvodem má být úspora personálních nákladů kvůli chystanému zvyšování platů i změna zákona o DPH. Snižování avizoval generální ředitel už letos v únoru. Český rozhlas tím má uspořit 60-70 mil. Kč. Generální ředitel přitom odhaduje, že skutečný počet lidí v produktivním věku, který z Českého rozhlasu bude muset odejít, bude výrazně nižší. V Českém rozhlase má být v současnosti 30 neobsazených pozic a 293 lidí v důchodovém věku.

-mav-