POP média už využívá 82 % zadavatelů

pondělí, 9. března 2020, 16:00 Výzkum, Reklama MediaGuru

Význam POP komunikace v mediamixu roste. V současnosti ji využívá 82 % zadavatelů. Co do důležitosti se řadí hned za televizi a internet.

Firmy do POP komunikace investují až čtvrtinu svého rozpočtu, zdroj: Shutterstock.

Firmy do POP komunikace investují až čtvrtinu svého rozpočtu, zdroj: Shutterstock.

Důležitost POP komunikace v mediamixu roste. Dnes ji využívá 82 % reklamních zadavatelů, ukazuje výzkum oborové asociace POPAI a výzkumné agentury Nielsen. POP média tvoří nedílnou součást komunikačního mixu, kde se ve své důležitosti řadí hned za televizi a internet.

Jejich role navíc v čase roste, respektive pro svou propagaci s nimi počítá čím dál více firem. Nezastupitelné místo mají v aktivitách 82 % českých zadavatelů, což je o 28procentních bodů více než před deseti lety. Do průzkumu byly zařazeny firmy z různých sortimentních kategorií, přičemž nejsilněji byly zastoupeny potraviny, alkoholické i nealkoholické nápoje, ale také kosmetika, drogerie nebo pivo.
 
POP média nacházejí největšího uplatnění v kategorii potravin, pro které je tato forma propagace stále důležitější. Nezastupitelnou funkci mají pro 34 % potravinářských firem, což je o 12procentních bodů více než v období před pěti lety. Hojně je využívají také alkoholické a nealkoholické nápoje, u druhých jmenovaných však role in-store komunikace v čase o něco poklesla stejně jako u kosmetiky a drogistického zboží.

POP komunikace získává v čase na významu a je stále více využívána v rámci celkového mediamixu firem, zdroj: POPAI CE a Nielsen (2019).

POP komunikace získává v čase na významu a je stále více využívána v rámci celkového mediamixu firem, zdroj: POPAI CE a Nielsen (2019).


Do in-store komunikace plyne čtvrtina rozpočtu 


O zařazení POP médií do komunikace nejčastěji rozhoduje brand nebo marketingový manažer (84 %), až za nimi následuje trade marketingový manažer (80 %), sales manažer (70 %) a top management (64%).
 
Investice do in-store komunikace dle zadavatelů představují (stejně jako do internetu) čtvrtinu celkového mediálního rozpočtu (24 %) a zároveň druhý největší výdaj hned po tradičních médiích, mezi něž se řadí televize, rádio a tisk. Oproti plánu jsou reálné výdaje nižší, a to o jedno procento.
  

Investice do in-store komunikace představují čtvrtinu celkového rozpočtu, zdroj: POPAI CE a Nielsen (2019).

Investice do in-store komunikace představují čtvrtinu celkového rozpočtu, zdroj: POPAI CE a Nielsen (2019).


Zadavatelům vadí především vysoká cena

Ke spolupráci na přípravě in-store komunikace nejvíce firem volí BTL či Sales promotion agenturu, která má na starosti především produkci POP prvků a podílí se na kreativě. Jejich role za posledních let se navíc zvýšila. Využívají-li firmy k tomu ATL agenturu, spíše než k produkci od nich žádají kreativní nápady.
 
Na spolupráci s agenturou si zadavatelé cení především zkušeností a kreativity a přiznávají, že celý proces je časově méně náročný. Naopak jako nevýhodu pociťují vysokou cenu, neodbornost a někteří i nízkou míru kreativity. U přímého výrobce reklamy je stále brána za největší přednost znalost technického řešení, byť její důležitost v čase poklesla. Oceňuje se i zrychlení procesu a celková flexibilita. Negativně je vnímána vysoká cena, nízká míra kreativity a neznalost celkové komunikační strategie. V průběhu času se výrobcům v očích zadavatelů podařilo vyvrátit výtku vůči složitosti celkového procesu.
  

Zkušenost a kreativita, to klienti oceňují u agentur, u přímého výrobce si cení znalosti technického řešení, zdroj: POPAI CE a Nielsen (2019).

Zkušenost a kreativita, to klienti oceňují u agentur, u přímého výrobce si cení znalosti technického řešení, zdroj: POPAI CE a Nielsen (2019).

Přímo s výrobcem vytváří POP média až 83  % dotázaných, nejčastěji v rámci kategorie piva (75%), potravin a alkoholických nápojů (po 67 %). Více než polovina zadavatelů (54 %) tak činí pravidelně.
 
V rámci přímé spolupráce s výrobci jsou zadavatelé většinou spokojeni, přičemž nejvíce s osobností kontaktní osoby, která má zakázku na starosti, dále s technickým zpracováním, spolehlivostí, flexibilitou a odbornými znalostmi. Naopak nespokojenost klienti pociťují v souvislosti s promyšleností celkové komunikační strategie (23 %). Nespokojeni jsou dále se stanovenou cenou a (ne)poskytováním podpůrných služeb, mezi které se řadí například logistika, merchandising nebo vyhodnocování efektivity.
 
POP média tedy hrají v komunikačním mixu dnes důležitou roli. Firmy do nich investují až čtvrtinu svého rozpočtu. Na jejich přípravě spolupracují jak s agenturami (nejčastěji s BTL či Sales promotion), tak přímo s výrobci, u kterých jim vadí především vysoká cena. Zatímco u agentur si cení především zkušeností a kreativity, u výrobců jejich technické odbornosti. Potenciál ke zlepšení vidí na straně výrobců zejména v oblasti promyšlení jednotlivých POP prvků v souladu s celkovou komunikační strategií podporovaného produktu, či služby.

Autor textu: Daniel Jesenský, vice-president POPAI CE, Andrea Vozníková, člen rady POPAI CE (upraveno red)