Attention planning aneb Věnujte nám pozornost

pondělí, 16. ledna 2023, 12:30 Reklama, Marketing MediaGuru

„Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo...“ Reklama, kterou nikdo nezaznamená, bude těžko úspěšná. Právě na faktor pozornosti staví nový přístup mediálního plánování označovaný jako attention planning. Jeho souvislosti přibližuje Pavol Lukáč z Omnicom Media Group.

Zdroj: AI, MidJourney

Zdroj: AI, MidJourney

Na začátku byla reklamní imprese, s postupem času dokonce vizibilní. Ale to, že se na zařízení reklama zobrazí, ještě neznamená, že ji i někdo viděl. Do toho všeho rovněž vstupuje způsob, jakým obsah konzumujeme, ať už je reklamní, nebo ne.

Plánování médií včera a dnes

Značky komunikují, kreativní agentury komunikaci vymýšlejí, mediální domy ji naopak plánují. Jejich úkolem bylo, je a bude klientům přinášet takové plánování médií, které vytěží z každé investované koruny klienta maximum. Ať už se bavíme o zásahu, frekvenci nebo vizibilitě, cílem každé kampaně je oslovit spotřebitele a doručit reklamní poselství co nejsrozumitelněji. Tento přístup se nemění.

Co se však mění, jsou technologie a s nimi i nové možnosti, jak efektivitu plánovaných kanálů měřit a vyhodnocovat. Poslední dekáda patřila primárně digitálu, sociálním sítím, videu, datům, zkrátka posun v technologiích zaznamenal výrazný progres, který přinesl i pojem posledních měsíců. Attention planning a tedy další rozměr, jak budeme na plánování médií nahlížet.

Attention planning v praxi

Cílem attention planningu není rozdělovat reklamní imprese na „dobré a špatné“. Attention planning přináší jen další pohled na to, jak na kvalitu reklamního prostoru nahlížet a z pohledu cílů kampaně a samotné ceny médií rovněž média plánovat.

Řekněme, že vidíme reklamu na počítači na oblíbeném serveru. Reklama je jasně viditelná a podle zaběhnutého MRC standardu viditelnosti reklamy je její vizibilita 60 %. Reklama se sice zobrazila, reklamní pixel se „odpálil“, ale to ještě nic neříká o tom, že ji i někdo viděl.

Attention planning přináší právě další pohled, který na základě indexace reklamních formátů, výzkumu se zapojením očních kamer, přesného vzorce výpočtu a samotného času stráveného s reklamou dokáže určit, který typ reklamního formátu je z pohledu aktivní a pasivní pozornosti uživatele výkonný.

Zdroj: AI, MidJourney

Zdroj: AI, MidJourney

3 vteřiny pozornosti

Z poslední studie společnosti Amplified Intelligence vyplývá, že existuje korelace mezi vteřinami aktivní pozornosti a tím, jak dlouho nám zůstane značka v paměti. Zkrátka, čím více vteřin aktivní pozornosti reklamě věnujeme, zvyšuje se tak šance, že si daný brand/produkt v paměti uchováme. Rovněž platí, že k tomu, abychom spotřebitele zaktivovali, potřebujeme vygenerovat minimálně 3 a více vteřin aktivní pozornosti a tedy času, který stráví s naší reklamou.

Z pohledu plánování médií je maximalizace výběru formátů, které dokáží vygenerovat co nejdelší zapojení aktivní pozornosti uživatele, přístup, se kterým aktivně pracujeme v zásadě historicky, a tedy dlouhá léta. Tady se opět nic nemění.

Co se mění je fakt, že aktuálně máme i data, která tento přístup k plánování médií potvrzují a klientům tak přinášejí deklaraci a ujištění, že investované peníze maximalizují efekt pozornosti médií na základě jejich velikosti, kombinace s videem, délky času stráveného s uživatelem aj., což dokazuje poslední studie OMD Worldwide, Yahoo a již zmiňované Amplified Intelligence.

Zdroj: AI, MidJourney

Zdroj: AI, MidJourney

Vizibilita vs. attention

Možná vás napadá otázka, co bude s vizibilitou reklamy, resp. s vizibilitou jako metrikou, která stále hraje důležitou roli při vyhodnocování našich kampaní. Její smysl a role je nadále neměnná a její pozice důležitá. Zkrátka čím vyšší vizibilita reklamního formátu, zkombinovaná s kvalitním obsahem, kde se reklama odehrává a reklamním prostorem, na kterém se plánuje, tím můžeme očekávat i lepší výsledky z pohledu samotné pozornosti uživatele strávené s reklamou samotnou. Ve výsledku tak vizibilita jako metrika má stále své místo a smysl, bez ní bychom nemohli vyhodnocovat pozornost. Jedná se tedy o korelaci, která se s pozorností doplňuje.

Jiný pohled na věc

Znáte to přísloví „čumět do blba“? Když se na něco díváme, ale přemýšlíme úplně o něčem jiném? Faktem je, že i pozornost má různé podoby a formy. Aktivní v momentě, kdy se díváme na celý formát reklamy, sledujeme ji a vnímáme ji. Pasivní, pokud reklama zobrazená je, ale my se díváme kolem ní, případně se na reklamu díváme, avšak nevidíme ji celou, protože je skrytá nebo zkrátka „odscrolována“. V obou případech platí, že reklama, která má vyšší velikost a její vizuál je distinktivní, vyhrává a doručuje lepší výsledky.

Zdroj: AI, MidJourney

Zdroj: AI, MidJourney

Kruh se uzavírá

Mohlo by se zdát, že dokonalá kampaň je viditelná a viděná ze 100 %. Jak už to ale v životě bývá, dokonalost neexistuje. Agentury se vždy budou snažit maximalizovat efekt využitých formátů, ale dosáhnout 100% efektivity je v jakýchkoli podmínkách nereálné.

Co rovněž ovlivňuje efektivitu reklamních kampaní, a to výrazně, je naopak kreativa – parametr, který ve svých studiích IPA nebo Nielsen podtrhávají jako jeden z nejdůležitějších katalyzátorů úspěchu nejen v rámci budování značek, ale také jako důležitý parametr pro zvyšování prodejů.

A vítězem se stává...

Pragmatický přístup, zohlednění všech nuancí plánování médií, jako jsou cena, vizibilita, pozornost, zásah, frekvence, cíle kampaně, klienta. Zkrátka a dobře, neexistuje jedno zlaté pravidlo, jedna „silver bullet“, která vyřeší všechny naše potřeby. Plánování médií se s příchodem „pozornostního“ přístupu stává ještě více sofistikovanější a pro naše klienty ještě více deklarativní.

V Omnicom Media Group aktuálně pracujeme na technologickém řešení, které přenese globální přístup na lokální podmínky a zohlední i specifika lokálního reklamního prostoru. Brzy vás s tímto přístupem seznámíme.

Autor textu: Pavol Lukáč, Head of Digital Strategy, OMD