Objem reklamy v médiích v lednu meziročně klesl

čtvrtek, 18. února 2021, 14:05 Reklama MediaGuru

Monitorovaný objem reklamy v médiích v prvním měsíci letošního roku zaostal za loňským lednem.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Hrubý monitorovaný objem investic směřovaných do nákupu reklamního prostoru v médiích v letošním lednu byl v meziročním srovnání nižší než v lednu roku 2020. Ukazují to data z monitoringu AdIntel společnosti Nielsen Admosphere.

Souhrnný monitorovaný objem investic za všechny mediatypy v letošním lednu byl o cca 300 mil. Kč nižší než v lednu 2020 (tj.-6 %). Stále nejlépe se vyvíjejí investice do televizní reklamy, u níž objem investic poklesl jen o dvě procenta. Vyšší výpadky spatřuje monitoring u venkovní reklamy (-28 %) a tiskové reklamy (-12 %). 

Zdroj: Nielsen Admosphere

Zdroj: Nielsen Admosphere

Reklamní trh podle monitoringu v loňském roce ve svém celku meziročně mírně rostl, výrazné rozdíly ale byly mezi jednotlivými mediatypy. Zatímco TV a online si polepšily, zbývající mediatypy poklesly. 

Globální prognózy vývoje reklamních investic pro rok 2021 byly vesměs opatrné, shodovaly se ale na tom, že reklamní trh se má vyvíjet příznivěji než v loňském roce.  

Součástí výše uvedeného přehledu monitorovaných investic v lednu není internetová reklama. Ta je v monitoringu zastoupena jen bannerovou reklamou a videoreklamou, a neobsahuje tedy další formy internetové reklamy. 

Monitorované investice nevyjadřují reálnou úroveň investic vložených do reklamy v médiích, naznačují ale trend vývoje.

-mav-