Media Bohemia posiluje na trhu, přebírá Radio Contact Liberec

čtvrtek, 15. dubna 2021, 12:20 Rádio MediaGuru

Media Bohemia akvizicí Rádia Contact Liberec pokračuje v konsolidaci rozhlasového trhu.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Rozhlasová skupina Media Bohemia do svého portfolia zařazuje liberecké Rádio Contact Liberec. To od začátku své existence v roce 1991 patřilo manželům Požickým. S převodem 100% podílu na Media Bohemia už vyslovila souhlas Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV).

Rádio Contact Liberec je nejposlouchanější regionální rozhlasovou stanicí v Libereckém kraji s podílem na poslechovosti 11,5 % a s denní poslechovostí 30 tisíc posluchačů (zdroj: Radioprojekt, 3+4Q/2020).

Media Bohemia akvizicí Rádia Contact Liberec pokračuje v konsolidaci rozhlasového trhu. Letos v únoru dokončila akvizici dvou regionálních stanic vysílajících ve Zlínském kraji – Radia Zlín a Rock Max. Prvně jmenované se zařadí do rodiny Hitrádií

Loni na podzim převzala na střední Moravě rádio Rubi, které začlenila do rádií Blaník podobně jako ostravské rádio Helax. To se se svým formátem přesunulo na internet. Nově ale Media Bohemia žádá RRTV o souhlas s tím, aby se Rádio Rubi přejmenovalo na Fajn rádio. Na jaře loňského roku pak převzala společnost frekvence po brněnském rádiu Petrov, které se začlenilo do rodiny rádií Blaník. Stejný osud potkal také chebské rádio Egrensis.

Do skupiny Media Bohemia patří vedle rádií Blaník a sítě Hitrádií také Fajn rádia a Rock rádia. Posledně jmenovaná síť se letos rozšířila v Praze, když Rock Radio převzalo frekvence po rádiu Oldies

Podle výzkumu Radioprojekt za druhé pololetí loňského roku přesahuje podíl skupiny na rozhlasovém trhu 22 % a díky nedávným akvizicím vystoupá na více než 23 %. Týdenní poslechovost rádií této rozhlasové skupiny představuje více než 2,5 mil. posluchačů.

Přehled českého mediálního trhu v roce 2020

čtvrtek 11. března 2021

-mav-